Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Näringslivsplan för Trosa kommun 2023-2026

Trosa kommun har ett näringsliv som erbjuder ett rikt utbud och god service till medborgare, besökare, kommun och företag. Det finns idag närmare 2000 registrerade företag i kommunen. Dessa utgör en viktig bas för försörjning, tillväxt och skatteintäkter.

Ett femtontal företag har fler än 30 anställda men merparten av företagen är få- och enmansbolag. Sysselsättningsmässigt är branscherna Industri och tillverkning, Bygg samt Detaljhandel störst men även besöksnäringsrelaterade branscher står för en väsentlig del.

Antalet nystartade företag låg på rekordnivåer under pandemiåren 2020 och 2021 men har under 2022 landat på en mer normal nivå vilket vi ser som troligt även under en period framöver. Nyföretagandet är, och har under många år varit, högst i länet (per capita).

Kommunen har fortsatt låg arbetslöshet vilket är i grunden är mycket bra men innebär vissa svårigheter för företag att hitta rätt kompetens när rekryteringsbehov uppstår. Denna utmaning delas i viss mån med Trosa kommuns egna behov.

Kommunen betraktas som attraktiv för företagande och etableringar med ett utmärkt läge nära Sveriges största tillväxtmotor – Stockholmsområdet. Under de senaste åren har vi tagit fram etableringsbara områden och efterfrågan på mark är hög, både av lokala företag såväl som externa aktörer. Därför har kommunens Planutskott uppdraget att under perioden medverka till en långsiktig strategi för att ta fram mer etableringsbar mark.

Ta del av näringslivsplanen i sin helhetÖppnas i nytt fönster