Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Mål, mätningar & förbättringsarbete

Trosa kommun har ett tydligt mål att ständigt förbättra oss som kommun att starta och driva företag i.

För att kunna se inom vilka områden vi har förbättringsmöjligheter så har vi i över 15 år valt att medverka i två nationella jämförelseundersökningar: Svenskt Näringslivs mätning av det lokala företagsklimatet (LFK) och NKI (Nöjd-Kund-Index)-undersökningen som genomförs av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner), SBA (Stockholm Business Alliance) och BRG (Business Region Göteborg).

Svenskt Näringslivs mätning av det lokala företagsklimatet (LFK)

När det gäller företagsklimatsrankingen (LFK) så är målet att vi ska vara bland de 20 bästa kommunerna i landet. De senaste 15 åren ha vi legat bland de 10 bästa.

Mätningen tittar på både mjuka faktorer t ex attityder till företagande och hur man upplever vår servicenivå samt hårda faktorer t ex skattesats och hur stor andel av befolkningen som är i arbete.

Undersökning genomförs årligen genom en enkätundersökning som skickas ut till lokala företag under början av varje år. Antalet lokala svar uppgår till drygt 100 st och resultatet (rankingen) presenteras årligen i september. Man behöver inte ha varit i kontakt med kommunen i ett specifikt ärende för att bli tillfrågad att svara på enkäten.

NKI (Nöjd-Kund-Index)-undersökningen

I NKI-undersökningen uppger företagarna i kommunen hur de upplever kommunens service till näringslivet. Vårt mål är att tillhöra de 10 % bästa kommunerna som genomför mätningen. För år 2017 blev placeringen 30 och målet var lägst plats 15.

De företagare som svarat på frågorna har alla varit i kontakt med kommunen inom något eller några av fem olika områden: Bygglov, Markupplåtelse, Miljötillsyn, Brandtillsyn, Serveringstillstånd eller Livsmedelskontroll.

Undersökningen genomförs löpande genom att ett fristående företag tar kontakt med de företag som har haft ett ärende inom något av de ovanstående områdena och man ges då möjlighet att betygssätta kommunen inom följande områden: Tillgänglighet, Information, Bemötande, Kompetens, Rättssäkerhet och Effektivitet.

Resultatet av undersökningen presenteras årligen i form av ”Öppna jämförelser Företagsklimat”.

Trosa kommun deltar i SBA/SKL:s undersökning Insikt/NKI. Så skyddas dina uppgifter

Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddsförordning (GDPR). Den ersätter Personuppgiftslagen (PUL).

All data som lagras i SBA/SKL:s insiktsdatabas/webbverktyg är anonymiserad, materialet används för statistiska ändamål och det går inte att identifiera specifika personer eller företag i databasen. Undersökningen utförs via av SBA utvalda konsulter.

Trosa kommun deltar i SBA/SKL:s undersökning Insikt/NKI. Det är en del av vårt löpande förbättringsarbete för att erbjuda ett företagsklimat i Sverigetoppen.  De myndighetsområden som berörs är Brandtillsyn, Miljö och hälsoskydd, Livsmedel, Markupplåtelser och Bygglov.”

Har du frågor gällande dessa undersökningar, eller något annat företagsrelaterat ärende, är du alltid välkommen att kontakta oss.

Jonas Ivervall

Näringslivschef

Telefonnummer
0156-522 17
Mobilnummer
070-680 22 17