Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Anmälningspliktiga lokaler

Följande lokaler kräver anmälan till miljökontoret innan anläggningen tas i bruk. Det kan även behövas bygglov och bygganmälan om man ändrar användningen av lokalen.

För att få driva eller arrangera krävs anmälan för:

  • Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.
  • Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor.
  • Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter.

Blankett för anmälan finns att hämta på miljökontoret-

Amanda Lindahl

Miljöinspektör

Telefonnummer
0156-523 05