Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked

Byggandet i kommunen styrs dels av lagar som plan- och bygglagen men även av detaljplaner och översiktsplanens riktlinjer.

Behövs det bygglov? Vad är en anmälan? Vad är en detaljplan? Finns det lediga tomter till försäljning i kommunen? Vad gäller för en egen avloppsanläggning? Vad gäller för kommunalt avlopp?

Läs mer lov och hur du gör.