Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Tillgänglighet för trosa.se

Trosa kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur trosa.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Denna tillgänglighetsredogörelse gäller webbplatsen trosa.se, den omfattar inte e-tjänster eller andra webbplatser som tillhör Trosa kommun.

Trosa kommun bygger en ny tillgänglighetsanpassad webbplats med lansering i slutet av 2022.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från trosa.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss via vår e-tjänstÖppnas i nytt fönster.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltningÖppnas i nytt fönster och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Bilder saknar ibland beskrivning eller har otydliga beskrivningar.
  • Det finns filmer som saknar textning, textalternativ och syntolkning.
  • PDF:er är inte tillgängliga.

Oskäligt betungande anpassning

Trosa kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Trosa kommun har påbörjat arbetet med att anpassa kända problem på webbplatsen. Vi hävdar tillfälligt oskäligt betungande anpassning för de listade problemen under arbetets gång. Vi har begränsade möjligheter att göra förändringar i våra tredjepartslösningar men för en dialog med leverantören.

Trosa kommuns begränsade organisation och resurser samt de kostnader som anpassning av samtliga problem på nuvarande plattform skulle medföra, jämfört med de fördelar som anpassning skulle innebära för användarna kommer vissa anpassningar av webbplatsen vara oskäligt betungande i dagsläget.

Hur vi testat webbplatsen

Självskattning.

Senaste bedömningen gjordes den 29 november 2022.