Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Offentlighet och sekretess

Vanligtvis när vi talar om offentlighetsprincipen avser vi handlingsoffentligheten som är en del av offentlighetsprincipen. Handlingsoffentligheten innebär att allmänheten har rätt att ta del av allmänna handlingar, det vill säga handlingar som inkommit till eller upprättats hos en myndighet. Med handlingar avses inte bara pappersdokument. Det kan även röra sig om e-postmeddelanden, kartor och fotografier.

Alla allmänna handlingar är inte offentliga. En del är hemliga. Kommunen kan vägra att lämna ut hemliga handlingar om de efterfrågas. För att kommunen ska kunna göra så krävs det att handlingen omfattas av sekretesslagens bestämmelser. Handlingar som rör enskilda personers hälsa och ekonomi omfattas ofta av sekretess.

Om du efterfrågar en handling och får till svar att handlingen är sekretessbelagd, ska den tjänsteperson som ger dig beskedet också informera dig om att du har rätt att få ett skriftligt beslut på avslaget. Beslutet kan sedan överklagas.

Mer information

Helena Edenborg

Enhetschef Kanslienheten/Kontaktcenter

Telefonnummer
0156-520 06