Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Fastlagd kurs – vår kultur och vår identitet

I Trosa kommun har vi en unik företagskultur som vi är stolta över och värnar om. Fastlagd kurs är vår kultur och identitets, som antogs 1992 när Trosa kommun blev egen kommun. För att den ska fortsätta bära oss vet vi att du som medarbetare är vår viktigaste tillgång.

Trosa kommuns värderingar handlar om att vara smidiga, smarta och att leverera. Samarbeta är något som vi som liten kommun gör över verksamhetsgränserna dagligen och det är en stark bidragande faktor till vår starka sammanhållning och vårt öppna klimat. Vår värdegrund Fastlagd kurs har varit kommunens riktmärke sedan vi bildades 1992.

Medborgarnas behov och önskemål står i centrum, och är det som anger vår riktning tillsammans med vårt uppdrag att vara riktigt bra på vårt uppdrag som kommun.

Fastlagd kurs för Trosa kommun

Kommunens verksamheter och utbud ska styras av:

  • Medborgarnas behov och önskemål
  • Valfrihet
  • Flexibilitet
  • Kvalitet och god service
  • Enkelhet och kostnadseffektivitet
  • Samarbete mellan servicegivare och nyttjare

Kommunens verksamhet skall präglas av ett helhetsperspektiv och bygga på samordning/samverkan mellan resurser inom och utom kommunen. Kommunen ska uppmuntra samarbete, okonventionella och alternativa lösningar.

Kommunens medborgares intressen och behov skall alltid sättas i centrum för såväl förtroendevalda som anställda. Arbetssättet ska präglas av god tillgänglighet och hög kompetens.

Relaterade sidor