Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Anmälningsplikt av kyltorn införs

Om du eller din verksamhet har ett kyltorn ska ni anmäla det till miljönämnden enligt ny lagstiftning som började gälla den 1 februari 2024.

Varför införs anmälningsplikt för kyltorn?

Kyltorn gör att aerosoler bildas. Aerosoler är vattendimma som bildas av nedkylningsprocessen. Om kyltornet inte har rengjorts ordentligt finns det en risk att bakterier, främst legionella, sprids genom vattendimman. I Sverige och även internationellt har kyltorn legat bakom flera utbrott av legionellabakterien.

I och med att anmälningsplikten införs kan miljökontoret informera verksamhetsutövarna om hur kyltornen ska skötas för att minimera risken för smittspridning. Miljökontoret får också reda på var kyltornen finns i kommunen för att kunna bedriva en mer effektiv smittspårning om ett utbrott skulle ske.