Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Kyltorn

Om du eller din verksamhet har ett kyltorn ska ni anmäla det till miljönämnden enligt ny lagstiftning som började gälla den 1 februari 2024.

Vad är ett kyltorn?

Ett kyltorn är en anordning som används för att avlägsna överskottsvärme från en kylprocess där kylningen sker genom att det tillförs vatten till ett luftflöde på ett sätt som gör att aerosoler bildas.

Kyltorn kan användas för nedkylning av byggnader genom klimatanläggningar, eller för att kyla ned maskiner i industrier eller kraftverk.

Varför införs anmälningsplikt för kyltorn?

Kyltorn gör att aerosoler bildas. Aerosoler är vattendimma som bildas av nedkylningsprocessen. Om kyltornet inte har rengjorts ordentligt finns det en risk att bakterier, främst legionella, sprids genom vattendimman. I Sverige och även internationellt har kyltorn legat bakom flera utbrott av legionellabakterien.

I och med att anmälningsplikten införs kan miljökontoret informera verksamhetsutövarna om hur kyltornen ska skötas för att minimera risken för smittspridning. Miljökontoret får också reda på var kyltornen finns i kommunen för att kunna bedriva en mer effektiv smittspårning om ett utbrott skulle ske.

Hur anmäler jag ett kyltorn?

Kontakta miljökontoret per e-post till Miljokontoret@trosa.se eller ring till kommunens kontaktcenter på 0156- 520 00 och be om att få prata med miljökontoret. Kontakta också miljökontoret om du är osäker på huruvida det är ett kyltorn du har.

Kyltorn som var i drift innan den 1 februari 2024 har till den 31 december 2024 på sig att anmälas. Kyltorn som uppförts efter den 1 februari 2024 behöver vara anmälda senast den 31 juli 2024. Om du ska installera ett kyltorn efter den 31 juli 2024 behöver det anmälas till miljökontoret senast sex veckor i förväg.

Miljökontoret kommer inventera kyltorn i ett senare skede. Att inte ha anmält ett kyltorn till miljökontoret innan de angivna datumen är förenat med miljösanktionsavgift.

Miljökontoret

Miljökontoret

Telefonnummer
0156- 520 00