Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Låt inte häcken växa för högt

Nu växer och frodas det för fullt i vår sörmländska mylla. Och har du en bostad med hörntomt eller en utfart mot gatan kanske det till och med växer lite väl högt.

Inom den så kallade sikttriangeln bör växtligheten inte vara högre än 80 centimeter, det gäller 10 meter åt vardera hållet från korsningen. Hjälp oss att hålla en god trafiksäkerhet genom att inte låta din häck växa för högt.

Läs mer om vilka höjder som gäller för träd och buskar för att de inte ska skymma sikten.