Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Nu är det dags att läsa av din vattenmätare

Under veckan kommer de hushåll som har mekaniska vattenmätare att få en avisering från datainsamlingsföretaget IDATA om att det är dags att läsa av fastighetens vattenmätare. Genom att läsa av vattenmätaren får vi in uppgifter på hur stor fastighetens årsförbrukning är, och kunna debitera vattenförbrukningen på ett mer korrekt sätt. Senast den 31 maj 2023 behöver du skicka in din avläsning.

Avläsning av vattenmätare

En gång varje år kommer det ett självavläsningskort, där fastighetsägaren rapporterar in sin mätarställning till kommunen. Det gör vi för att få in en exakt uppgift på hur stor din faktiska årsförbrukning är. Det är därför viktigt att denna information når oss då det lätt kan bli avvikelser från år till år.

Avläsning steg-för-steg

 • Avisering via brev från IDATA

  IDATA (Trosa kommuns distributions och datainsamlingsföretag upphandlat för insamling av mätaravläsning) skickar ut avisering om när det är dags att läsa av din mekaniska vattenmätare. Följ instruktionerna i brevet och lämna in din avläsning till IDATA via internet, svarspost eller telefon.

 • Så här läser du av din mekaniska vattenmätare

  En viktig sak att komma ihåg är att din vattenmätare inte mäter i decimaler. När du ska läsa av din vattenmätare ska mätarställningen därför anges i hela kubikmeter (m3) utan nollor innan.

  I bilden nedan står det 00951 i vattenmätarens räkneverk. På avläsningskortet ska du därmed utelämna de första två nollorna, och endast skriva 951 i de tre sista rutorna.

 • Efter registrerad avläsning

  När en avläsning registrerats gör vårt system olika rimlighetskontroller för att inte vattenförbrukningen ska avvika alltför mycket åt något håll. Det innebär att systemet kan slå ifrån om rimlighetsparametrarna inte uppfylls, trots att du fått en kvittens att du har gjort en avläsning. Då registrerar inte systemet din avläsning.

  För de som inte har registrerat sin avläsning, eller som gjort en avläsning som inte uppfyller rimlighetskraven, kommer en påminnelse efter sommaren. Under en period kommer det därefter gå att registrera sin mätarställning, både via internet eller med hjälp av talongen.

 • Kontrollera din faktura

  Månaden efter din registrering bör du kontrollera din faktura. Under förbrukningsdelen bör det nu stå ”Avläst” som i exempel 1.

  Exempel 1

  Förbrukning från XXX Beräknad åååå-mm-dd
  till XXX Avläst åååå-mm-dd

  Exempel 2

  Förbrukning från XXX Beräknad åååå-mm-dd
  till XXX Beräknad åååå-mm-dd

  Om det står som i exempel 2 är avvikelsen sannolikt utanför rimlighetskontrollen. Då får du fylla i den bifogade talongen och returnera det (porto betalt).

  Avvikelsen behöver inte betyda att det är fel, utan bara att vattenförbrukningen är högre eller lägre än vad som tidigare registrerats. Finns det inte ett känt skäl så är det en bra indikation för att kontrollera eventuell läckage (rinnande toalettstolar, droppande kranar, varmvattenberedare etc). Det kan även bero på att det bor färre eller fler personer i hushållet, eller att du har installerat en pool.

Mer information

Läs mer om vattenmätaravläsning i Trosa kommun.

Om din fastighet inom kort kommer få en digital vattenmätare installerad behöver du inte registrera en avläsning till IDATA. Läs mer om projektet med att installera digitala vattenmätare.