Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Vattenmätare

Det är kommunen som äger vattenmätaren, men det är fastighetsägaren som ansvarar för att underhålla installationen. Det är även fastighetsägarens ansvar att vattenmätarplatsen uppfyller de krav som kommunen ställer. Vattenmätaren ska bytas ut efter ett visst antal år. Detta arbete utförs av kommunens entreprenör, Trotab. Entreprenören kontaktar fastighetsägaren och avtalar tid för bytet.

Avläsning av vattenmätare

En gång varje år kommer det ett självavläsningskort, där fastighetsägaren rapporterar in sin mätarställning till kommunen. Det gör vi för att få in en exakt uppgift på hur stor din faktiska årsförbrukning är. Det är därför viktigt att denna information når oss då det lätt kan bli avvikelser från år till år.

Avläsning steg-för-steg

 • Avisering via brev från IDATA

  IDATA (Trosa kommuns distributions och datainsamlingsföretag upphandlat för insamling av mätaravläsning) skickar ut avisering om när det är dags att läsa av din mekaniska vattenmätare. Följ instruktionerna i brevet och lämna in din avläsning till IDATA via internet, svarspost eller telefon.

 • Så här läser du av din mekaniska vattenmätare

  En viktig sak att komma ihåg är att din vattenmätare inte mäter i decimaler. När du ska läsa av din vattenmätare ska mätarställningen därför anges i hela kubikmeter (m3) utan nollor innan.

  I bilden nedan står det 00951 i vattenmätarens räkneverk. På avläsningskortet ska du därmed utelämna de första två nollorna, och endast skriva 951 i de tre sista rutorna.

 • Efter registrerad avläsning

  När en avläsning registrerats gör vårt system olika rimlighetskontroller för att inte vattenförbrukningen ska avvika alltför mycket åt något håll. Det innebär att systemet kan slå ifrån om rimlighetsparametrarna inte uppfylls, trots att du fått en kvittens att du har gjort en avläsning. Då registrerar inte systemet din avläsning.

  För de som inte har registrerat sin avläsning, eller som gjort en avläsning som inte uppfyller rimlighetskraven, kommer en påminnelse efter sommaren. Under en period kommer det därefter gå att registrera sin mätarställning, både via internet eller med hjälp av talongen.

 • Kontrollera din faktura

  Månaden efter din registrering bör du kontrollera din faktura. Under förbrukningsdelen bör det nu stå ”Avläst” som i exempel 1.

  Exempel 1

  Förbrukning från XXX Beräknad åååå-mm-dd
  till XXX Avläst åååå-mm-dd

  Exempel 2

  Förbrukning från XXX Beräknad åååå-mm-dd
  till XXX Beräknad åååå-mm-dd

  Om det står som i exempel 2 är avvikelsen sannolikt utanför rimlighetskontrollen. Då får du fylla i den bifogade talongen och returnera det (porto betalt).

  Avvikelsen behöver inte betyda att det är fel, utan bara att vattenförbrukningen är högre eller lägre än vad som tidigare registrerats. Finns det inte ett känt skäl så är det en bra indikation för att kontrollera eventuell läckage (rinnande toalettstolar, droppande kranar, varmvattenberedare etc). Det kan även bero på att det bor färre eller fler personer i hushållet, eller att du har installerat en pool.

Digitala vattenmätare med fjärravläsning

I Trosa kommun sker ett löpande arbete med att byta ut alla vattenmätare till nya digitala vattenmätare. Det innebär att du som har en vanlig vattenmätare inte längre kommer att behöva läsa av och skicka in din mätarställning manuellt, utan detta kommer att ske automatiskt när den digitala vattenmätaren är installerad. Läs mer om projektet.

Avläsning av digital vattenmätare

 • Avläsning av digital vattenmätare

  Om du har fått en ny mätare uppsatt eller din gamla mätare utbytt mot digital mätare, så sköts mätarregistrering digitalt via fjärravläsning och du får därför inget aviseringsbrev. Det är alltid bra att ha uppsikt över din vattenförbrukning genom att jämföra förbrukningen på räkneverket i mätaren mot fakturan för att se om det överensstämmer eftersom den än så länge debiteras på beräknad förbrukning.

  Det är först när samtliga hushåll som är anslutna till kommunalt VA har en digital vattenmätare som vi kan konvertera till generell fjärravläsning där du som kund kommer att debiteras din exakta vattenförbrukning istället för en beräknad vattenförbrukning.

 • Vad betyder de olika koderna på den nya mätaren?

  Din digitala vattenmätare kan visa olika koder som indikerar en händelse som kan behöva kontrolleras av i första hand en rörmokare eller kommunens driftentreprenör. Här nedan finns förklaring för felkoderna:

  • Reverse: Vattnet flödar genom mätaren i fel riktning. Kontakta kommunens driftentreprenör.
  • Leak: Vattnet har ej varit still i en timme det senaste dygnet. Detta kan vara ett tecken på läckage, till exempel rinnande toalett. Kontakta rörmokare.
  • Burst: Vattenflödet har konstant varit högt under minst 30 minuter, vilket kan vara ett tecken på rörbrott. Kontakta rörmokare.
  • Dry: Mätaren är ej vattenfylld. Kontakta kommunens driftentreprenör.
  • Tamper: Försök till åverkan på mätare. Denna mätare är ej längre godkänd för debitering och måste bytas ut. Kontakta kommunens driftentreprenör.
  • Radio off: Radio av. Kontakta kommunens driftentreprenör.
  • Low battery: Svagt batteri. Kontakta kommunens driftentreprenör.
 • Digitala vattenmätare och GDPR

  De rättsliga grunder som vi har att samla information om vattenförbrukning via fjärravläsning är att informationen är nödvändig för kommunens VA kollektiv för att kunna utföra hållbara vattentjänster och för att nå målet att debitera verklig förbrukning till våra abonnenter. Läs mer om GDPR i Trosa kommun.

  Trosa kommuns skyldighet och rättighet att ta ut avgifter regleras i Vattentjänstlagen. Ta del av den lagstiftning och gällande avgifter för vatten och avlopp.

Trotab

Upphandlad entreprenör för kommunalt VA

Telefonnummer
0156-350 650

Öppettider

Trotabs journummer går att nå dygnet runt.

Kontaktcenter

Kontakt vid fakturafrågor och mätaravläsningar

Telefonnummer
0156-520 00