Hoppa till huvudinnehåll
Sök

VA-taxan beräknas genomgå en justering från och med 1/7 2023

I Trosa kommun sker ett ständigt arbete för att leverera friskt dricksvatten och en god avloppshantering för fastigheter med kommunalt vatten och avlopp. Kostnaderna för drift och energi har ökat markant, samtidigt som fortsatta investeringar i bland annat befintliga och nya installationer behöver täckas. I gårdagens teknik- och servicenämnd beslutade man att godkänna förslaget om att höja bruknings- och anläggningsavgiften för att kunna täcka de nödvändiga kostnaderna för utredningar, produktion, energi, verksamhetsutveckling samt drift av vattenverk och reningsverk. Ärendet går upp i kommunfullmäktige i juni innan det beräknas träda i kraft i juli.

Den föreslagna revideringen av VA-taxan innebär en höjning på 25 % på brukningsavgifterna, vilket för en normalvilla* skulle innebära en kostnadsökning på cirka 3152 kr/år eller 263 kr/månad. För en normalvilla som ansluts till det kommunala VA-nätet enligt nedan definition motsvarar den nu föreslagna höjningen av anläggningstaxan med 25 % en kostnadsökning med 48 271 kr inkl moms. Bruknings- och anläggningsavgift för särtaxan Småskalig spillanläggning (SSA) påverkas inte av denna höjning. Kommunfullmäktige fattar beslut om taxan i juni där den nya VA-taxan beräknas träda i kraft 1 juli 2023.

*En normalvilla “Typhus A” omfattar ett friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5 rok, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage. Våningsyta 150 m2 inkl garage 15 m2, tomtyta 800 m2, vattenförbrukning 150 m3/år. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. Avgifterna redovisas inklusive moms. Källa: Svenskt Vatten

Läs mer om gällande avgifter och lagstiftning inom vatten och avlopp.