Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Avgifter, taxor och lagstiftning

Det du betalar i vatten- och avgiftstaxa används till att producera dricksvatten, underhålla ledningsnätet samt att ta hand om och rena avloppsvattnet inklusive dagvatten från gator och fastigheter. VA-taxans brukningsavgift indexregleras. Hur mycket du betalar i VA-avgift beror på vilken typ av fastighet du bor i och hur mycket vatten du förbrukar.

Taxa för Trosa kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Vatten- och avlopp finansieras med avgifter och får inte belasta skattekollektivet men får heller inte vara högre än att de täcker sina kostnader samt planerad underhållning. Taxan revideras därför återhållsamt och endast utifrån behov.

Ta del av den nu gällande vatten- och avloppstaxan.pdfÖppnas i nytt fönster

Lagstiftning och lokala bestämmelser

Användning av Trosa kommuns vatten- och avloppstjänster regleras förutom genom lagen om allmänna vattentjänster även av regler som beslutas av kommunfullmäktige. De lokala bestämmelserna förkortas till ABVA och står för allmänna bestämmelser för brukande av Trosa kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Lagen om allmänna vattentjänsterÖppnas i nytt fönster

Allmänna bestämmelser för brukande av Trosa kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA), pdf

Teknisk handbok VA Trosa kommun.pdfÖppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

Kontakt vid fakturafrågor och mätaravläsningar

Telefonnummer
0156-520 00