Hoppa till huvudinnehåll
Sök

VA-taxan justeras från och med 1/1 2023

I Trosa kommun sker ett ständigt arbete för att leverera friskt dricksvatten och en god avloppshantering för fastigheter med kommunalt vatten och avlopp. Kostnaderna för underhåll och nya investeringar ökar, vilket har lett till att kommunfullmäktige den 29 november 2022 beslutade att godkänna förslaget om att höja anläggnings- och brukningsavgifterna för att täcka de nödvändiga kostnaderna för produktion, kontroll, ledningsnät samt drift av vattenverk och reningsverk.

Revideringen av VA-taxan innebär en höjning på 15 % på anläggnings- och brukningsavgifterna, vilket för en normalvilla* innebär en kostnadsökning på cirka 1489 kr/år eller 124,10 kr/månad. Den nya taxan träder i kraft 1 januari 2023.

*En normalvilla “Typhus A” omfattar ett friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5 rok, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage. Våningsyta 150 m2 inkl garage 15 m2, tomtyta 800 m2, vattenförbrukning 150 m3/år. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. Avgifterna redovisas inklusive moms. Källa: Svenskt Vatten

Läs mer om gällande avgifter och lagstiftning inom vatten och avlopp.

Ordlista

Anläggningsavgifter

Anläggningsavgiften betalas när en fastighet ansluts till det kommunala ledningsnätet. Avgiften ska täcka byggnation av det allmänna va-systemet samt kostnad för förnyelse/underhåll i detta system och är uppbyggd med tomtyteavgift, förbindelsepunktsavgift samt lägenhetsavgift och i förekommande fall avgift för omhändertagande av dagvatten.

Brukningsavgifter

VA-taxans brukningsavgift indexregleras, vilket innebär att din VA-avgift beror på vilken typ av fastighet du bor i och hur mycket vatten du förbrukar.

Fakturering

Anläggningsavgifter är ett engångsbelopp som faktureras vid inkoppling och anslutning till det allmänna VA-nätet. Brukningsavgifter faktureras varje månad i efterskott.