Hoppa till huvudinnehåll
Sök

VA-taxan justeras från och med 1/7 2023

I Trosa kommun sker ett ständigt arbete för att leverera friskt dricksvatten och en god avloppshantering för fastigheter med kommunalt vatten och avlopp. Kostnaderna för drift och energi har ökat markant, samtidigt som fortsatta investeringar i bland annat befintliga och nya installationer behöver täckas. Detta har lett till att kommunfullmäktige igår den 7 juni 2023 beslutade att godkänna förslaget om att höja anläggnings- och brukningsavgifterna för att täcka de nödvändiga kostnaderna för utredningar, produktion, energi, verksamhetsutveckling samt drift av vattenverk och reningsverk.

Revideringen av VA-taxan innebär en höjning på 25 % på anläggnings- och brukningsavgifterna, vilket för en normalvilla* innebär en kostnadsökning på cirka 3152 kr/år eller 263 kr/månad. Den nya taxan träder i kraft 1 juli 2023.

*En normalvilla “Typhus A” omfattar ett friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5 rok, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage. Våningsyta 150 m2 inkl garage 15 m2, tomtyta 800 m2, vattenförbrukning 150 m3/år. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. Avgifterna redovisas inklusive moms. Källa: Svenskt Vatten

Läs mer om gällande avgifter och lagstiftning inom vatten och avlopp.