Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Vägarbete vid Västerljungsvägen/Granitvägen

Under vecka 20 kommer det pågående arbetet med att reparera gång- och cykelvägen utmed Västerljungsvägen innebära att framkomligheten begränsas. I höjd med infarten till Granitvägen kommer Västerljungsvägen att grävas av för att kunna placera en vägtrumma som leder till en förbättrad dagvattenhantering i området. Ett körfält åt gången kommer vara öppet, och om det skulle krävas kan trafikljus komma att sättas in.

Läs mer om projektet utmed Västerljungsvägen.