Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Fotograf: Fredrik Hjerling

2023 års Delblancpris tilldelas Carina Burman

2023 års Delblancpris tilldelas Carina Burman för hennes framstående skönlitterära och litteraturvetenskapliga författarskap. Hennes romaner, som utspelar sig i olika länder och sekler, bjuder på bred kulturhistorisk bildning och levande personskildringar.

Pristagaren:

Carina Burman är docent i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Hon debuterade 1987 med en bok om Johan Henric Kellgren, som också var föremål för hennes doktorsavhandling. Senare följde hon upp med en egen biografisk roman om Kellgren, den första av inalles tio romaner.
Därutöver har hon publicerat närmare tjugotalet litterära fackskrifter och biografier, bland annat om Bellman som är aktuell också i hennes senaste roman God Natt Madame.

Juryns motivering:

2023 års Delblancpris tilldelas Carina Burman för hennes framstående skönlitterära och litteraturvetenskapliga författarskap. Hennes romaner, som utspelar sig i olika länder och sekler, bjuder på bred kulturhistorisk bildning och levande personskildringar. I Carina Burmans biografier, kännetecknade av vetenskaplighet och lättillgänglighet, får läsaren göra sällskap med viktiga kulturpersonligheter och lära känna skapande människors villkor under skilda historiska epoker.

Carina Burman: “När jag var doktorand i Uppsala på åttiotalet fanns Sven Delblanc där som en osynlig närvaro, en omsusad litterär kändis som ibland överraskande dök upp på litteraturvetenskapens högre seminarier. Där satt han, stor i alla bemärkelser, med sin gulddublon runt halsen, och jag kände mig på alla sätt liten vid hans sida. Han var en inspiration. Liksom Delblanc skrev jag avhandling om sjuttonhundratalets vältalighet, och självfallet läste jag med brinnande intresse allt han skrev. Det finns en lekfullhet i hans inställning till litteraturen, som jag delar. Jag är både stolt och tacksam över att ha tilldelats Sven Delblancs pris.”

Delblancsällskapets ordförande, Lasse Zilliacus: “Delblancpriset har delats ut sedan 2011 och är utan tvivel ett av sällskapets viktigaste verktyg i arbetet att behålla Sven Delblancs fana högt. Det är också ett av sällskapets tyngsta åtaganden. Stadgarna säger: “Priset ges till en högt kvalificerad författare eller annan kulturellt verksam person som i någon mening kan sägas verka i Sven Delblancs anda. Därmed menas bland annat: att som engagerad demokrat och fri intellektuell tala om viktiga ting på ett sådant sätt och med sådan språklig spänst att budskapet når ut till många människor.” Juryn har i år bestått av Sara Gordan, Magnus Halldin, Leif Risberg och Lill Dahlberg. Juryn som arbetar helt självständigt har återigen valt en för mig mycket välkommen pristagare, nämligen Carina Burman.”

Lasse Zilliacus: “På väg till och från min arbetsplats föll mina blickar under en tid ofta på Johan Henric Kellgrens epitafium på Jakobs kyrkas yttervägg och jag brukade sända tankar av samförstånd till Gustav III:s skald som ”satt under tronen och rimmade vad majestätet tänkte”. Därför kastade jag mig naturligtvis över Burmans bok Min salig bror Jean Henrich när den kom ut 1993, och långt senare med samma iver över hennes Bellmanbiografi. Carl Michael Bellman har lämnat tydliga spår även i Sven Delblancs produktion och det är bara alltför uppenbart att både Delblanc och Burman uppvisar en gemensam lekfull dragning till sjuttonhundratalet; man noterar med förtjusning både släktskapet och skillnaderna mellan till exempel Delblancs Kastrater och Burmans senaste roman God Natt Madame. I Sven Delblancs anda var det!”

Prissumman är 40 000 kronor som utdelas tillsammans med statyetten ’Flotten’, skapad av Jim Axén, på en högtidlighet i Trosa i samband med Sven Delblancs födelsedag den 26 maj. Bakom priset står Delblancsällskapet och Trosa kommun.

Delblancpriset instiftades av Delblancsällskapet och Trosa kommun 2011 och ges till en högt kvalificerad författare eller annan kulturellt verksam person som i någon mening kan sägas verka i Sven Delblancs anda. Läs mer om Delblancpriset och tidigare pristagare.