Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Delblancpriset

Delblancpriset instiftades av Delblancsällskapet och Trosa kommun 2011 och ges till en högt kvalificerad författare eller annan kulturellt verksam person som i någon mening kan sägas verka i Sven Delblancs anda.

Delblancprisets ceremoni

Delblancprisets ceremoni genomförs i anslutning till Sven Delblancs födelsedag i maj. På plats är årets pristagare och på programmet står tal samt musik. Allmänheten är varmt välkomna!

För att få Delblancpriset behöver man som engagerad demokrat och fri intellektuell tala om viktiga ting på ett sådant sätt och med sådan språklig spänst att budskapet når ut till många människor. Initialt skulle priset delas ut var fjärde år men från och med 2015 delas det ut vartannat år i anslutning till Sven Delblancs födelsedag 26 maj. Priset utgörs av 40 000 kr samt en bronsminiatyr av konstverket “Flotten” av Jim Axén.

Sven Delblanc i Trosa kommun

Delblancsällskapet vårdar minnet av Sven Delblanc och hans mångfacetterade texter och idévärld. I samarbete med Trosa kommun togs ett urval citat fram till Vagnhärads stations 100-årsfirande som leder den dagliga resenären från parkering till perrong:

 • ”Ty kärleken är det fjun av Guds vinge, som i vågskålen uppväger allt livets bly.”
 • ”Arbete och kärlek är de två stora grenarna på livets träd.”
 • ”Lindra livet, trösta döden, tala sanning om vårt elände, detta är skaldens uppdrag.”
 • ”För den som träffat ett val är världen full av levande ord.”
 • ”Krampen löste sig till slut, så han kunde gråta över sitt elände.”
 • ”Människan åt av ett förbjudet träd och dignar sedan dess under frihetens börda.”

Läs mer om Sven Delblancs författarskap och Delblancsällskapet.Öppnas i nytt fönster

 • Delblancpristagare genom tiderna

  2023 Carina Burman

  “2023 års Delblancpris tilldelas Carina Burman för hennes framstående skönlitterära och litteraturvetenskapliga författarskap. Hennes romaner, som utspelar sig i olika länder och sekler, bjuder på bred kulturhistorisk bildning och levande personskildringar. I Carina Burmans biografier, kännetecknade av vetenskaplighet och lättillgänglighet, får läsaren göra sällskap med viktiga kulturpersonligheter och lära känna skapande människors villkor under skilda historiska epoker.”

  2021 Steve Sem-Sandberg

  “Steve Sem-Sandberg tilldelas Delblancpriset 2021 för sitt stora, internationellt inriktade författarskap, formulerat på ett språk som aldrig viker från vare sig det exakta eller det poetiska. Hos Sem-Sandberg är våra gemensamma europeiska trauman, som format den värld vi idag lever i, ständigt närvarande. I skönlitteratur, essäer och litteraturkritik utforskar Steve Sem-Sandberg människan i hennes mörker och hennes sökande efter klarhet.”

  2019 Lena Einhorn

  ”Delblancpriset 2019 tilldelas Lena Einhorn som via skilda konstnärliga uttrycksformer, i fiktion och fakta, med humanistisk lidelse levandegör kända och okända människoöden som aktualiserar skarpa frågor om livsval, engagemang och förmågan att stå det onda emot.”

  2017 Ola Larsmo

  ”Ola Larsmo tilldelas Delblancpriset för sitt rika författarskap i vilket han gärna uppsöker bortglömda men avgörande historiska brytpunkter och därmed hjälper oss att förstå vår egen tid. Som ansvarstagande intellektuell, och i Sven Delblancs anda, för Ola Larsmo outtröttligt humanismens talan i kamp mot nutidens oroande tendenser.”

  2015 Niklas Rådström

  ”Delblancpriset 2015 tilldelas Niklas Rådström som med språkligt mästerskap och i Sven Delblancs humanistiska anda ger oss oförglömliga berättelser om människoöden i skilda tider. Genom att vara verksam i många genrer och genom att förena stor lärdom med mild humor når författaren en bred publik. Tack vare sina djupa insikter i den klassiska litteraturen och i mytens språk skapar Niklas Rådström litteratur som berör läsarna. Detta blir särskilt uppenbart i Boken från 2013 där han inte bara öppnar Bibelns berättelser mot nya tolkningar utan också undersöker själva skapandets vånda och lycka.”

  2011 Sigrid Combüchen

  “För ett författarskap som med ojämförlig stilistisk precision väver samman den historiska tidens utmätta gång med den litterära fantasins tidsuppfattning och som med allvarsam leklust varierar fabulerandets glädje med konkretionens sanningskrav.”