Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Foto: Svenskt Vatten

Flödesmätare ska ge bättre koll på vart vattnet tar vägen

För att få bättre koll på vart dricksvattnet som skickas ut i ledningsnätet tar vägen har ett antal flödesmätare installerats på väl valda ledningar i Trosa kommun. Tillsammans med de digitala vattenmätarna ska de göra det lättare att upptäcka läckor och att producera rätt mängd vatten.

De senaste åren har ett projekt med att installera digitala vattenmätare i alla Trosas hushåll pågått. De digitala vattenmätarna ska visa den kontinuerliga vattenförbrukningen och avläsas automatiskt. På så sätt ska den verkliga vattenförbrukningen debiteras framöver, i stället för en beräknad som idag.

Som ett komplement till de digitala vattenmätarna har det på ett antal strategiskt valda platser i kommunen installerats så kallade flödesmätare. En flödesmätare – även kallad områdesmätare – mäter hur mycket dricksvatten som skickas ut från vattenverket till en särskild ledningssträcka. Genom att jämföra med hur mycket vatten som förbrukas enligt de digitala vattenmätarna ska det gå att se om det finns en mellanskillnad, det vill säga om vatten produceras som aldrig når kunderna.

Visar om vatten går förlorat

– Mellanskillnaden är vatten som går förlorat, vatten som vi skickar ut i ledningsnäten men som vi inte får in som avläsningar och debiteringar. Då har vi en förlust av vårt dricksvatten och även ekonomiskt, det vill säga kostnaden för att producera vattnet och leda det till hushållen, som aldrig når fram till våra kunder, säger Åsa Westlund, gruppchef VA, Tekniska enheten.

Vattenläckor är den vanligaste anledningen till en förlust. Vattenläckor på områden utan flödesmätare kan vara svåra att upptäcka och lokalisera, framför allt om ledningarna ligger i vattnet, eller om marken är mycket porös vilket gör att vattnet från läckan försvinner ner i jorden.

Kräver rätt ledningssträckor

Ett antal flödesmätare har installerats och fler kan komma att sättas in. För att installera en flödesmätare behöver dock ledningssträckan ha en tydlig början och ett tydligt slut, för att kunna se hur mycket vatten som skickats ut till just den aktuella sträckan. Många ledningssträckor är cirkulära och därmed inte lämpade för flödesmätare.

– Det kostar pengar att producera vatten. Och läcksökning samt lagning stör samhället med avstängningar och grävarbeten, oftast i gatunätet. Flödesmätarna och de digitala vattenmätarna är sätt för oss att se över våra VA-installationer, få bättre koll på hur mycket vatten vi producerar och gör att vi enklare kan lokalisera läckor, säger Åsa Westlund.

Hållbar vattenanvändning

Arbetet med att installera digitala vattenmätare i alla bostäder i Trosa kommun pågår och beräknas bli klart under 2024. Likt elmätarna visar de digitala vattenmätarna, verklig förbrukning vilket kommer att ge en mer korrekt fakturering när Trosa kommun går över till fjärravläsning, och snabbare upptäckt av läckor. Övergången till fjärravläsning kommer ske efter att alla mätare är utbytta och ger god signalupptagning.

Att identifiera vattenläckor är tidskrävande. Syftet med flödesmätare är att lättare kunna se på vilka ledningssträckor vattenläckor uppstår, och även ett sätt att bli mer kostnadseffektiv genom att inte producera mer vatten än vad som är nödvändigt.

Dricksvatten finns i begränsad mängd och det är viktigt att vi använder det på ett hållbart sätt. Här hittar du enkla tips på hur du kan spara vatten i vardagen.