Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Östra Hamnplan i Trosa med människor i rörelse.

Har du fått SCB:s medborgarundersökning?

Nu har de första invånarna i Trosa kommun fått hem undersökningen i brevlådan. Sammanlagt är det 1 200 personer som valts ut och får chansen att påverka vår framtida inriktning.

Trosa kommun ska vara en fantastisk kommun att bo, leva, besöka och verka i. För att kunna uppnå det måste vi veta vad invånarna tycker. Ju fler som svarar, desto högre tillförlitlighet får resultaten. Vi behöver varje svar, för utifrån resultaten läger vi upp prioriteringarna för framtiden.

Vad tycker du om Trosa kommun som en plats att bo och leva på? Hur bedömer du skolan, äldreomsorgen, gator och vägar och kommunikationer? Hur ser du på inflytandet i kommunen? Det är sådant frågorna i enkäten handlar om. Resultaten från tidigare års undersökningar är det som legat till grund för många av de projekt som genomförts under senare år.

Trosa kommun har genomfört Statistiska centralbyråns medborgarundersökning sedan 2007. Senaste undersökningen genomfördes hösten 2021. Hösten 2023 genomför vi undersökningen igen.

Ta del av tidigare års medborgarundersökningar.