Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Medborgarundersökning

Trosa kommun ska vara en fantastisk kommun att bo, leva, besöka och verka i. För att kunna uppnå det måste vi veta vad invånarna tycker.

Vad tycker du om Trosa kommun som en plats att bo och leva på? Hur bedömer du skolan, äldreomsorgen, gator och vägar och kommunikationer? Hur ser du på inflytandet i kommunen? Det är sådant frågorna i enkäten handlar om. Resultaten från tidigare års undersökningar är det som legat till grund för många av de projekt som genomförts under senare år.

Trosa kommun har genomfört Statistiska centralbyråns medborgarundersökning sedan 2007. Senaste undersökningen genomfördes hösten 2019. Hösten 2021 genomför vi undersökningen igen. Den här gången har SCB valt att göra genomgripande förändringar i såväl frågor som redovisning. Exempelvis tar man bort Nöjd kundindex vilket gör att mycket av jämförbarheten med tidigare år försvinner. Men vi anpassar oss, eftersom vad du som medborgare tycker ska styra vår verksamhet.