Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Anna Josefsson, VD på Telge Nät tillsammans med Daniel Portnoff, kommunstyrelsens ordförande i samband med avtalstecknandet.

Kommunfullmäktige godkänner anslutningsavtal med Telge Nät AB – ännu ett steg taget för den nya överföringsledningen

Överföringsledningen som ska ersätta de två reningsverken ska i delar samförläggas med Telge Nät AB som ägs av Södertälje kommun. Samförläggandet kräver ett anslutningsavtal som signerades mellan de två parterna i slutet på maj. Kommunfullmäktiges godkännande av avtalet för nu processen vidare.

Telge Nät AB beslutade 2014 att bygga en överföringsledning mellan Hölö och Pilkrog då den lokala hanteringen av spillvatten inte kommer att täcka behoven långsiktigt. I juni 2021 hanterade kommunfullmäktige i Trosa kommun frågan om framtida rening av avloppsvatten i Trosa kommun och beslutade då att teknik- och servicenämnden som första alternativ skulle gå vidare med att arbeta för en överföringsledning till Himmerfjärdsverket.

Projekt överföringsledning inleddes kort därefter och det kunde konstateras att det finns en tydlig synergieffekt med att samverka med Telge Nät om att samförlägga ledningen mellan Hölö och Pilkrog. En kontakt togs med Telge Nät och ett samarbete inleddes som mynnade ut i en avsiktsförklaring som skrevs på i augusti 2022 och sträckte sig till utgången av 2022. Denna avsiktsförklaring skrevs om vid årsskiftet 2022/2023 och förlängdes till och med mars 2023. Anslutningsavtalet som nu antagits tar vid efter tidigare avsiktsförklaringar.

Läs mer om Trosa kommuns arbete för att ersätta reningsverken och bygga överföringsledning.