Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Kontinuerligt arbete för en hållbar framtid

I Trosa kommun arbetar vi brett med hållbarhetsfrågor, ett arbete som sträcker sig över alla våra förvaltningar. Sedan 1994 är vi en ekokommun, vilket innebär att politiska beslut fattas med fokus på en hållbar utveckling som tar hänsyn till både natur och miljö. Vi tror på att ett ekosystem i balans är grunden för en hållbar ekonomisk och social utveckling. 

Idag är det Världsmiljödagen och årets tema är “En enda jord”. Denna dag vill vi passa på att uppmärksamma vårt breda hållbarhetsarbete inom kommunen, nedan hittar du ett axplock av de insatser samt projekt som drivs. 

Energi- och klimatarbete 

Vi arbetar aktivt för att minska vår energiförbrukning och öka användningen av förnybara energikällor. Genom energieffektiva lösningar i kommunala byggnader och satsningar på sol- och vindkraft minskar vi vårt koldioxidavtryck. 

Hållbara måltider 

Vårt fokus ligger på att erbjuda hållbara måltider i kommunens verksamheter. Vi strävar efter att öka andelen ekologisk och närproducerad mat i skolor och äldreomsorg, vilket gynnar både miljön och den lokala ekonomin. Initiativet “Odla Vardagsmaten” sprider kunskap om odling och uppmuntrar fler att odla i sina trädgårdar eller på sina balkonger. 

Biologisk mångfald 

För att bevara den biologiska mångfalden stödjer vi projekt som främjar olika livsmiljöer för växter och djur. Våra kommunala naturreservat och andra skyddade områden har särskilda skötselplaner, och all skog i kommunens ägo brukas varsamt och kalhuggs aldrig. Flera ängsområden har anlagts och genom särskilda insatser gynnas djurlivet, till exempel genom att anlägga fiskpassager, salamanderdammar och våtmarker. 

Vattenvård 

Vi prioriterar skydd och vård av våra vattenresurser. Regelbundna vattenkontroller och arbete för att minska föroreningar hjälper oss att förbättra vattenkvaliteten i havet, sjöar och vattendrag. 

Hållbarhetsdagen 

Sedan 2019 arrangerar vi Hållbarhetsdagen, ett forum för samtal kring hållbarhet men även en möjlighet att informera om vårt hållbarhetsarbete. Årets Hållbarhetsdag kommer att hållas den 21 september, mer information kommer närmare evenemanget. 

Läs mer om vårt arbete 

För mer information om vårt miljöarbete och hur du kan bidra, besök våra sidor under Ekokommunen.

Årets miljöpris delas ut

Årets miljöpris delas ut i samband med Nationaldagsfirandet på Garvaregården. Firandet startar klockan 17.00, mer information om firandet hittar du på trosa.com.