Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Ny uppdatering 22/2 med anledning av branden vid Vagnhärads torg

Natten till lördagen 2:a december 2023 uppstod en brand vid Vagnhärads torg som påverkade flera verksamheter, bland annat Ica Vagnhärad som är den huvudsakliga livsmedelsbutiken för många kommuninvånare.

Branden är oerhört tragisk med en stor påverkan på många människor, såväl näringsidkare som anställda och kunder. Polisen har inlett en förundersökning gällande orsakerna till branden som lyckosamt nog inte skadade några människor.

En stor påverkan i det dagliga livet för många människor är just att Vagnhärads huvudsakliga livsmedelsbutik ICA Vagnhärad brann ner. Här pågår en dialog mellan företagare och fastighetsägare om möjliga lösningar. Trosa kommun och Trobo finns med i dessa dialoger och vi hoppas på konstruktiva lösningar för såväl det kortare som det längre perspektivet.

I den absoluta närtiden är lösningen för livsmedelsinköp att åka till Trosa tätorts livsmedelsbutiker som utgörs av Coop samt ICA Trossen. Vid Trosaporten finns en större parkering invid Nyängsvägen utöver ICA:s egen parkering. För de som inte har tillgång till bil kör Sörmlandstrafiken med täta turer från tidig morgon till kväll med en restid om ca 12 minuter.

Uppdatering 22/2 (nya samlingstabeller)

Uppdatering 7/2

Dialogen mellan fastighetsägare runt torget fortlöper men utan någon ny information att delge. Det är dock viktigt att det får ta sin tid för bra lösningar för såväl fastighetsägare, som företag, kunder och invånare i stort. De lösningar som de diskuterar är såväl kortsiktiga som långsiktiga. När en lösning har diskuterats fram kommer såväl företag som fastighetsägare att berätta om det. Det kommer även att publiceras på den här sidan.

Vad gäller Trosa kommuns planer för utveckling av Vagnhärads torg så ligger de fast. Vi har ingen rådighet över privata fastighetsägare, men mycket annat vilket även framgår av de planer som innebär ett levande torg.

Uppdatering 19/1

ICA kommer att uppföra ett regnskydd där den tidigare butiken stod. Det gör man i syfte att skydda betongplattan för en eventuell ny byggnad. Dialogen mellan företag och fastighetsägare fortgår runt torget och utifrån nuvarande bild är ambitionen för alla inblandade att hitta lösningar för en matvarubutik.

Uppdatering 18/12

I veckan kommer fastighetsägaren Fastighets AB Billy Gustafsson att inleda rivning av den nedbrunna byggnaden efter godkännande av försäkringsbolaget och polisen.

Uppdatering 6/12

ICA Vagnhärad erbjuder nu online-handel med hämtning av varor på vardagar kl 16-18 med start torsdag 7/12.

Mer information hittar du på ICA Vagnhärad webbplats: https://handlaprivatkund.ica.se/stores/1004281 samt på deras Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063676077021

Uppdatering tisdag 5/12

Under förmiddagen 5/12 befann sig räddningstjänsten och socialtjänsten vid Vagnhärads torg för att möta invånare med frågor och funderingar kring branden och vad som händer framöver.

Generellt uttryckte de flesta en ledsamhet över det inträffade. Bland de frågor som ställdes av mer praktisk karaktär, så kommer tydligare svar allt eftersom att kunna ges.

• Trosa kommun för en aktiv dialog med näringsidkare som har idéer och uppslag för lösningar såväl kortsiktigt som långsiktigt gällande livsmedelsinköp i Vagnhärad. Där hoppas vi att någon aktör inom de närmaste dagarna kan berätta om sina planer.

• För paketutlämning i centrala Vagnhärad har exempelvis OKQ8 ordnat med PostNord för paketutlämning och Hulo har sedan tidigare paketutlämning.

• Gällande matinköp i närtid lokalt finns två matbutiker i Trosa stad med täta bussförbindelser.

• För de som inte kan åka buss finns hemkörning som alternativ liksom färdtjänst för de som har rätt till det. Åtskilliga ungdomar har dessutom visat samhällsanda och erbjuder sig att köra.

• För den som psykiskt mår dåligt av det inträffade och känner ett behov att professionellt samtalsstöd finns Trosa kommuns socialkontor som nås via 0156-520 00.

• Trosa kommun uppdaterar löpande om händelseutvecklingen och framtidsplaner.