Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Överföringsledning till Himmerfjärdsverket går in i ny fas

Reningsverken i Trosa kommun ska ersättas av en överföringsledning inom några år. Efter tillståndsprocesser och markförhandlingar går projektet nu in i skarpt läge med de första borrningarna.

Ledningen ska byggas från Trosa stad och upp till Hölö och därefter samförläggas med Södertälje upp till Himmerfjärden. Dragningen ska ske under mark och styrborras genom bland annat Tullgarns naturreservat.

Under våren 2023 har geoteknisk undersökning upphandlats i två separata delar. Den ena delen är sonderingsborrning för att säkerställa planerade schaktfria delsträckor. Den andra delen är en ”traditionell” geoteknisk undersökning för att kunna beskriva de geotekniska och hydrogeologiska förhållandena. Undersökningarna inleddes i slutet av maj och pågår fram till augusti. Under tidsperioden kommer tekniker att röra sig längs med delsträckan upp till Hölö.

De sista tillstånden från länsstyrelserna i Stockholm och Södermanland har gått igenom vilket möjliggör för geoteknikerna att inleda. Alla avtal är ännu inte på plats men förhandlingarna är i sitt slutskede och bedöms vara på plats till sommaren. Förfrågningsunderlag för upphandling av projektering har skickats ut under maj för att möjliggöra start av projektering efter semestern.

Läs mer om Trosa kommuns arbete med överföringsledningen och ersättningen av reningsverken.