Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Pendla och res hållbart! Trosa kommuns satsningar för att främja hållbart resande

Trosa kommun arbetar långsiktigt och strategiskt med att utveckla infrastruktur och skapa förutsättningar som främjar hållbart resande. Under Mobilitetsveckan 16-22 september vill vi lyfta de satsningar som görs samt uppmana till hållbart resande.

Under de senaste åren har flera satsningar gjorts för att underlätta ett kollektivt resande med bland annat utökade parkeringsmöjligheter och egna kommunala busslinjer. Busshållplatser har rustats upp och tillgänglighetsanpassats, nya har tillkommit och dessutom har flera tusen meter ny gång- och cykelväg anlagts. Allt för att främja hållbara resor och transporter, både i och utanför kommunen.

Ytterligare satsningar

  • Upprustning och tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i både Vagnhärad, Västerljung och Trosa.
  • Ny gång- och cykelväg längs med Lånestavägen
  • Ny gång- och cykelväg på Öbolandet, arbetet har utförts parallellt med att vägföreningen har gjort en standardhöjning av vägbanan.
  • Justering av tidtabeller för att anpassa ett flertal busslinjer med tågavgångar (nytt sedan 14 augusti)
  • Ny trottoar längs med Industrigatan
  • Nya kvällsavgångar för busslinje 550 mellan Trosa och Vagnhärad, fredagar och lördagar (nytt sedan 18 augusti)
  • Utökning av laddstationer för hybrid- och elbilar på Centrumvägens parkering i Vagnhärad och Östermalmsvägens parkering i Trosa.

Trosa kommun ger årligen bidrag till Trafikkalendern för att alla elever i kommunen ska kunna ta del av viktigt utbildningsmaterial kopplat till trafik. NTF (nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) gör besök i våra skolor för att prata om cykel, hjälm och trafik i det som kallas Hjälmfemman. NTF kommer även att delta under Hållbarhetsdagen den 16 september.

Ställ bilen och tävla om fina priser

Internationella bilfria dagen infaller den 22 september varje år. Dagen har uppmärksammats världen över sedan år 2000 genom att bilister uppmanas att inte använda bilen under ett dygn. Om du väljer att en dag under Mobilitetsveckan lämna bilen hemma och i stället gå, cykla eller resa kollektivt så kan du vara med och tävla om fina priser.

Hur gör jag?
Allt du behöver göra är att registrera dig via vår e-tjänst, ange vilken dag du är bilfri och svara på utslagsfrågan så är du med och tävlar om att vinna det lokala presentkortet.

Pris:
1:a pris: 3000 kr
2:a pris: 1500 kr
3:e pris: 500 kr

Om Europeiska Mobilitetsveckan

I dagsläget är det 1094 städer och kommuner i 34 länder som är med och uppmärksammar Mobilitetsveckan. Aktiviteterna ser olika ut för varje stad och kommun, det som är dem gemensamt är att syftet är att uppmärksamma hållbara resor och transporter.

Du hittar samlad information om vad som händer under Mobilitetsveckan på trosa.se/mobilitetsveckan.