Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Reviderad vatten- och avloppstaxa

Från 1 januari 2024 höjs vatten- och avloppstaxan i Trosa kommun med 15 procent. Det beslutades i Kommunfullmäktige under onsdagen.

Trosa kommuns Tekniska enhet har sett över VA-taxan för att skapa en budget i balans samt inför kommande kostnadsökningar. Kostnadsökningarna beror bland annat på den nya överföringsledningen till Himmerfjärdsverket som är den enskilt största investeringen men det kommer även att investeras i åtgärder inom befintliga installationer. Drift- och anläggningskostnaderna har också ökat markant de senaste åren.

En omfattande kartläggning av ovidkommande vatten i centrala delar av Trosa genomförs just nu, och är ett viktigt förberedande projekt inför driftsättningen av överföringsledningen. Det har också påbörjats ett arbete med att upprätthålla en långsiktig modell för VA-taxan.

Revideringen av anläggnings- och brukningsavgifterna innebär en höjning med 15 procent. För en normalvilla* motsvarar höjningen en kostnadsökning med 2 365 kr/år eller 197 kr/mån.

– Vi vill leverera vatten- och avlopp av högsta kvalitet. Samtidigt är det viktigt för oss i Trosa kommun att den här verksamheten bär sina egna kostnader i form av avgifter för de som faktiskt använder vatten- och avloppsnätet. Vi har stora investeringar framför oss och behöver genomföra den här höjningen nu, säger John Carlsson (C), ordförande i Teknik- och servicenämnden.

Trosa kommun arbetar ständigt för att kunna leverera rent dricksvatten och en god avloppshantering för fastigheter med kommunalt vatten- och avlopp. Vi har under många år arbetat med att förbättra vattenreningen genom att byta ut gamla ledningar och renovera vattentorn. Läs mer om vad vi använder VA-taxan till.

* En normalvilla “Typhus A” omfattar ett friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5 rok, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage. Våningsyta 150 m2 inkl garage 15 m2, tomtyta 800 m2, vattenförbrukning 150 m3/år. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. Avgifterna redovisas inklusive moms. Källa: Svenskt Vatten.