Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Så får du information vid ett hastigt och potentiellt långvarigt elbortfall

Stigande elpriser är ett problem för många hushåll, men den största risken inför kommande vinter är elbortfall. Något som i ett värsta scenario kan vara omfattande, ske med kort varsel och under längre tid. Då är det viktigt att du som invånare vet hur du tar del av information från myndigheter.

Sveriges radio P4 har ett särskilt uppdrag att bistå myndigheter med samhällsviktig information vid en extraordinär händelse. Se till att ha en batteridriven radio alternativt vevradio i hemmet. Kom ihåg att även bilradion är ett alternativ. Lyssna regelbundet på uppdateringar om när elen kan återvända och hur omfattande elbortfallet är.

Sms och SR P4

Trosa kommun ska vid ett elbortfall få information från ansvariga myndigheter och leverantörer av el. Det kan ske med mycket kort varsel. Trosa kommun har förberett för att skicka ut sms till dig som invånare så att du får en viss varning, och även information om var du utöver SR P4 kan ta del av information. Anmäl dig även till Vattenfalls sms-tjänst för alla typer av strömbortfall i ditt närområde.

Informationspunkter

Informationspunkter öppnas upp på våra tre bibliotek, Trosa stadsbibliotek, biblioteket Navet i Vagnhärad samt Bibblan Birk i Västerljung vid omfattande elavbrott. Där kan du som invånare ta del av information i den utsträckning Trosa kommun har tillgång till den. Det kan vara enklare information på handskrivna lappar, men även bemanning som kan hjälpa till att svara på frågor samt vidareförmedla frågor och information från dig som invånare. Informationspunkterna följer initialt bibliotekens öppettider.

Offentliga anslagstavlor

Offentliga anslagstavlor i kommunens tre tätorter uppdateras en gång dagligen. Den exakta tiden anges i det sms som Trosa kommun skickar ut innan elbortfallet, men annars anslås tiden även vid informationspunkterna samt på anslagstavlorna.

Det här är givetvis ett besvär för många invånare och inte det sätt som Trosa kommun önskar kommunicera på i vardagen, men vid en extrem situation som ett hastigt och långvarigt elbortfall begränsas möjligheterna.

Samhällsviktig verksamhet

En trygghet för dig som invånare är att vi som kommun kommer att prioritera våra samhällsviktiga verksamheters öppnande. Det innebär att förskolor och skolor öppnar upp som vanligt. Våra äldre på särskilda boenden kommer fortsatt att tas om hand liksom vårdtagare inom hemtjänsten.

Förbered dig

Se till att i god tid innan vintern bygga upp en hemberedskap för att kunna klara dig minst en vecka avseende vatten, värme och mat. Information från myndigheter får du på ovan angivna sätt.