Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Stöd i vardagen och någon att prata med – anhörigstöd

Att stödja eller vårda en nära anhörig som är äldre, har en funktionsnedsättning eller är långvarigt sjuk kan vara väldigt meningsfullt men också tungt. Att då själv ha någon eller några att prata med och finna stöd hos är viktigt.

Vårdande anhöriga är en stor grupp i samhället, undersökningar visar att ungefär en femtedel av alla vuxna i Sverige vårdar och stöttar en närstående regelbundet. Att stötta en närstående kan både vara givande och värdefullt, men man vet också att det kan leda till egen stress och ohälsa.

I Trosa kommun erbjuder vi stöd och aktiviteter för dig som är anhörig och över 18 år. Vad för stöd som kan tänkas vara aktuellt för dig beror på dina behov och den livssituation du befinner dig i. Malin Hill arbetar som anhörigkonsulent och är den du kommer i kontakt med om du är i behov av stöd.

– Upplever du att du har ett behov av stöd och att du tillhör målgruppen så är du välkommen att kontakta mig. Det görs inga bedömningar och fattas inte några beslut, utan vi reder tillsammans ut vilket stöd du har behov av, förklarar Malin.

Anhörigstödet når du enkelt via telefon eller mail (se nedan för kontaktuppgifter) helgfria vardagar. Viktigt att veta är att som anhörigkonsulent har Malin tystnadsplikt samt att inga journaler förs. Genom att ta kontakt med vår anhörigkonsulent kan du får hjälp att få det stöd du behöver, utifrån den situation du befinner dig i. Här finns exempelvis möjlighet att få stöd via enskilt samtal samt samtalsgrupper inom områdena NPF, demens eller minnesproblematik samt psykisk ohälsa.

– Jag hoppas att de som känner ett behov av stöd och hjälp tar kontakt med mig, man behöver inte vara ensam med sina känslor och tankar. Det finns stöd att få.

Vem är anhörig?

I begreppet anhörig räknas många in, du kan exempelvis vara maka eller make, barn, partner, förälder, syskon, barnbarn, vän eller granne. Du avgör själva om du ser dig själv som en anhörig eller inte.

Stöd för barn och unga

Barn kan få stöd via Individ- och familjeomsorgen.

Vill du veta mer?

Mer information om anhörigstödet och aktuella aktiviteter, samtalsgrupper och föreläsningar som riktar sig till dig som anhörig finns på sidan Anhörigstöd.

Malin Hill

Anhörigkonsulent

Telefonnummer
0156-522 41

Besöksadress

Industrigatan 8A
619 80 Trosa