Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Anhörigstöd

Det kan kännas både positivt och meningsfullt att vårda eller stödja någon i sin närhet, men det kan också innebära en ökad risk att drabbas av egen ohälsa. Ibland kan du behöva stöd för egen del.

Vi erbjuder stöd och aktiviteter till dig som är anhörig över 18 år och som vårdar eller stödjer en närstående som är äldre, har en funktionsnedsättning eller är långvarigt sjuk. Vilket stöd som kan bli aktuellt för dig beror på dina behov och den livssituation du befinner dig i. Du kan med förtroende vända dig till oss och låta oss se hur vi kan hjälpa just dig. Vi har tystnadsplikt och stödet är helt kostnadsfritt.

Barn som anhöriga samt anhöriga till närstående med beroende kan få stöd via Individ- och familjeomsorgen.

Aktuella aktiviteter, föreläsningar och stödgrupper

 • Enskilt samtal

  Vi erbjuder enskilda stödsamtal för dig som anhörig. Du är välkommen att höra av dig till Malin Hill, anhörigkonsulent Trosa kommun.

  Mail: anhorigstod@trosa.se
  Telefon: 0156-522 41

 • Samtalsstöd för föräldrar till barn med NPF

  Önskar du få stöttning av andra som är i liknande situation som du? Känna gemenskap och utbyta erfarenheter och kunskap med varandra? Kontakta Malin Hill, anhörigkonsulent på Trosa kommun, för information om planerade anhöriggrupper för dig som förälder till barn med NPF.

 • Samtalsstöd till dig som stöttar någon med demens eller minnesproblematik

  Välkommen till vårens anhörigträffar för dig som stöttar någon med demenssjukdom eller minnesproblematik. Här har ni möjlighet att träffa andra som lever i en liknande situation och dela erfarenheter med varandra. Förhoppningen är att det både ska bli en trevlig stund, men även ge möjlighet att få prata om det som kan vara svårt. Vi bjuder på kaffe, te och frallor.

  Anmäl ditt intresse för träffarna genom att kontakta anhörigstöd via anhorigstod@trosa.se eller 0156-522 41.

 • Samtalsgrupp för dig som stöttar någon med psykisk ohälsa

  Önskar du få stöttning av andra som är i liknande situation som du? Känna gemenskap och utbyta erfarenheter och kunskap med varandra?

  Kontakta Malin Hill, anhörigkonsulent på Trosa kommun, för information om planerade anhöriggrupper för dig som stöttar någon med psykisk ohälsa.

 • Digital samtalsträffar, föreläsningar och aktiviteter

  Digital samtalsgrupp för dig som är förälder till barn med flerfunktionsnedsättning. Här ges du möjlighet att prata om det som är viktigt för dig och samtidigt möta och lyssna på andra som är i en liknande situation. Nationellt kompetenscentrum Anhöriga bidrar med kunskap och erfarenhet. Träffarna sker varannan torsdag från 5 september kl. 17,30-19,00 via den digitala plattformen Zoom. Ladda ner PDF.

  Digitalsamtalsgrupp för dig som är anhörig till någon med flerfunktionsnedsättning. Här ges du möjlighet att prata om det som är viktigt för dig och samtidigt möta och lyssna på andra som är i en liknande situation. Träffarna sker över Zoom. Läs mer om samtalsgruppen.Öppnas i nytt fönster

  Digital samtalsgrupp för vuxensyskon som arrangeras av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka. Träffarna följer samtalsmaterialet från Fokus på mig, Vuxensyskon, och leds av två anhörigkonsulenter. Träffarna sker över Zoom. Läs mer om samtalsgruppen.Öppnas i nytt fönster

  Digital mindfulness för dig som är över 18 år och ger stöd och hjälp till en närstående som på grund av ålder, långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att klara sig själv. Anhöriga från hela Sverige är välkomna att delta! Läs mer om digital mindfulness.

Omaistuk

Trosan kunnassa omaistuki soveltuu sinulle, joka autat ja tuet jotakuta perheenjäsentä, naapuria, ystävää tai muuta kanssaihmistä, joka on pitkäaikaissairas, vanha tai jolla on jokin vamma.

Yksin et ole vahva

Omaisena saatat kokea erittäin vaativana sen, että toimit lisätukena jollekulle, joka tarvitsee apuasi arjessa. Vaikka auttaisitkin omaisena mielelläsi läheistäsi, sinun ei tarvitse hoitaa kaikkea itse.

Meiltä saat tietoa, neuvontaa ja kohtaamisia, jotka voivat helpottaa sekä sinun että tuettavasi elämäntilannetta.

Mitä tukea voin omaisena saada?

 • Tietoa ja opastusta siitä, mistä voit saada lisää tukea ja apua
 • Neuvontaa ja tukikeskusteluita, jos omaisena tarvitset jonkun, jolle puhua
 • Omaisryhmiä, joissa sinulla on mahdollisuus tavata muita samassa tilanteessa olevia, luoda yhteyksiä sekä vaihtaa kokemuksia ja tietoja
 • Esitelmiä ja muita aktiviteetteja

Meillä on vaitiolovelvollisuus, emmekä kirjaa ylös keskusteluitasi tai käyntejäsi. Tuki on maksutonta.

Malin Hill

Anhörigkonsulent

Telefonnummer
0156-522 41

Besöksadress

Industrigatan 8A
619 80 Trosa