Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Anhörigstöd

Trosa kommun erbjuder stöd till dig som är anhörig och vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre, har en funktionsnedsättning eller ett missbruk/beroende.

En anhörig eller närstående kan vara någon i familjen, en partner eller nära släkting. Det kan också vara nära vänner eller grannar. Anhöriga står för en mycket stor och betydelsefull del av vården av närstående. Anhörigstöd syftar till att fysiskt, psykiskt och socialt stödja dig som anhörig. Stödet beror på dina behov och den livssituation du befinner dig i.

Du som vårdar en närstående kan kostnadsfritt och utan biståndsbeslut få stöd i form av

 • information och råd
 • enskilda stödsamtal
 • anhörigcirklar/anhöriggrupper
 • föreläsningar.

Du och den du vårdar kan också få insatser beviljade efter en behovsbedömning, till exempel

 • avlösning i hemmet
 • dagverksamhet för personer med demenssjukdom
 • hemtjänst
 • avlastningsplats/växelvård
 • trygghetslarm
 • korttidsvistelse/stödfamilj.

Du kan vända dig till kommunens anhörigkonsulent för att få svar på dina frågor om anhörigstöd. Vill du ansöka om en biståndsbedömd insats kan du direkt kontakta biståndshandläggare eller LSS-handläggare. Se kontaktuppgifter nedan.

Anhörig till närstående med beroendeproblematik

Barn som anhöriga samt anhöriga till närstående med beroende kan få stöd via Individ- och familjeomsorgen.

Aktuella föreläsningar och stödgrupper

 • Digital samtalsgrupp för dig som är anhörig till någon med flerfunktionsnedsättning

  Är du anhörig till någon med flerfunktionsnedsättning? Önskar du prata om det som är viktigt för dig och samtidigt möta och lyssna på andra som är i liknande situation? Nationellt kompetenscentrum anhöriga erbjuder digitala samtalsgrupper och kan bidra med kunskap och erfarenhet.

  Varje samtalsgrupp består av 5-10 medlemmar och träffas varannan vecka vid totalt 8 tillfällen via den digitala plattformen Zoom. Du behöver ha tillgång till dator/läsplatta/mobiltelefon och bredbandsuppkoppling. Nka tar emot anmälningar kontinuerligt och skapar nya grupper allteftersom. Deltagandet är kostnadsfritt.

  Läs mer om samtalsgruppen.Öppnas i nytt fönster

 • Digital samtalsgrupp för Vuxensyskon, hösten 2023

  Har du svårt att veta vilket ansvar du har för ditt syskon? Är din självständighet ibland en belastning för dig? Får du dåligt samvete när du tänker på ditt syskon? Har du svårt att veta vad du själv vill?

  Välkommen till digital samtalsgrupp för vuxensyskon som arrangeras av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka under hösten 2023. Samtalen följer samtalsmaterialet Fokus på mig, Vuxensyskon. Gruppen träffas vid åtta tillfällen och startar så snart det är en full grupp. Samtalsgruppen leds av två anhörigkonsulenter från Anhörigkonsulenter i nationellt nätverk för Vuxensyskon. Samtalet sker via Zoomlänk och du behöver ha dator, surfplatta eller telefon med stabilt internet. Viktigt är också att du sitter i ett rum där du kan vara själv.

  Läs mer om samtalsgruppen.Öppnas i nytt fönster

 • Samtalsgrupp för dig som är förälder till barn med NPF, pågående

  Önskar du få stöttning av andra som är i liknande situation som du? Känna gemenskap och utbyta erfarenheter och kunskap med varandra?

  Till våren startar en samtalsgrupp för dig som är förälder till barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som exempelvis ADHD eller autism. Observera att barnet inte behöver ha en diagnos.

  Träffarna är kostnadsfria och anmälan görs till Malin Hill, anhörigkonsulent på Trosa kommun. Du hittar hennes kontaktuppgifter i kontaktrutan.

  Datum: 10/2, 10/3, 14/4, 12/5 och 9/6 (fredagar)
  Tid: 9-11
  Plats: Skärborgarnas hus, B-salen (ingång på baksidan)

 • Anhöriggrupp för dig som stöttar någon med psykisk ohälsa

  Önskar du få stöttning av andra som är i liknande situation som du? Känna gemenskap och utbyta erfarenheter och kunskap med varandra?

  Kontakta Malin Hill, anhörigkonsulent på Trosa kommun, för information om planerade anhöriggrupper för dig som stöttar någon med psykisk ohälsa.

Malin Hill

Anhörigkonsulent

Telefonnummer
0156-522 41

Besöksadress

Industrigatan 8A
619 80 Trosa