Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Anhörigstöd

Trosa kommun erbjuder stöd till dig som är anhörig och vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre, har en funktionsnedsättning eller ett missbruk/beroende.

En anhörig eller närstående kan vara någon i familjen, en partner eller nära släkting. Det kan också vara nära vänner eller grannar. Anhöriga står för en mycket stor och betydelsefull del av vården av närstående. Anhörigstöd syftar till att fysiskt, psykiskt och socialt stödja dig som anhörig. Stödet beror på dina behov och den livssituation du befinner dig i.

Du som vårdar en närstående kan kostnadsfritt och utan biståndsbeslut få stöd i form av

 • information och råd
 • enskilda stödsamtal
 • anhörigcirklar/anhöriggrupper
 • föreläsningar.

Du och den du vårdar kan också få insatser beviljade efter en behovsbedömning, till exempel

 • avlösning i hemmet
 • dagverksamhet för personer med demenssjukdom
 • hemtjänst
 • avlastningsplats/växelvård
 • trygghetslarm
 • korttidsvistelse/stödfamilj.

Du kan vända dig till kommunens anhörigkonsulent för att få svar på dina frågor om anhörigstöd. Vill du ansöka om en biståndsbedömd insats kan du direkt kontakta biståndshandläggare eller LSS-handläggare. Se kontaktuppgifter nedan.

Anhörig till närstående med beroendeproblematik

Barn som anhöriga samt anhöriga till närstående med beroende kan få stöd via Individ- och familjeomsorgen.

Aktuella föreläsningar och stödgrupper

 • Digital samtalsgrupp för föräldrar till vuxna barn med flerfunktionsnedsättning

  Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) startar en digital samtalsgrupp där du som förälder till ett vuxet barn med flerfunktionsnedsättning har möjlighet att prata om det som känns viktigt för dig och samtidigt lyssna på andra med liknande erfarenheter.

  Anmäl dig hos Nka via deras hemsida.Öppnas i nytt fönster Sista anmälningsdag är söndagen den 19 februari 2023.

  Datum: 1/3, 15/3, 29/3, 12/4, 26/4, 10/5, 24/5 och 7/6 (onsdagar)
  Tid: 17.30-19.00
  Plats: Digitalt möte. Du behöver ha tillgång till en dator/läsplatta/mobiltelefon och internet för att kunna delta.

 • Anhöriggrupp för dig som stöttar någon med demenssjukdom eller minnesproblematik

  Välkommen till vårens anhörigträffar för dig som stöttar någon med demenssjukdom eller minnesproblematik. Här har ni möjlighet att träffa andra som lever i en liknande situation och dela erfarenheter med varandra. Förhoppningen är att det både ska bli en trevlig stund, men även ge möjlighet att få prata om det som kan vara svårt. Vi bjuder på kaffe, te och frallor. Träffarna är kostnadsfria.

  Anmäl dig hos Malin Hill, anhörigkonsulent på Trosa kommun. Du hittar hennes kontaktuppgifter i kontaktrutan.

  Datum: 30/1, 27/2, 20/3, 24/4 och 29/5 (måndagar)
  Tid: 9.30-11.00
  Plats: Skärborgarnas hus, B-salen (ingång på baksidan)

 • Samtalsgrupp för dig som är förälder till barn med NPF

  Önskar du få stöttning av andra som är i liknande situation som du? Känna gemenskap och utbyta erfarenheter och kunskap med varandra?

  Till våren startar en samtalsgrupp för dig som är förälder till barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som exempelvis ADHD eller autism. Observera att barnet inte behöver ha en diagnos.

  Träffarna är kostnadsfria och anmälan görs till Malin Hill, anhörigkonsulent på Trosa kommun. Du hittar hennes kontaktuppgifter i kontaktrutan.

  Datum: 10/2, 10/3, 14/4, 12/5 och 9/6 (fredagar)
  Tid: 9-11
  Plats: Skärborgarnas hus, B-salen (ingång på baksidan)

 • Anhöriggrupp för dig som stöttar någon med psykisk ohälsa

  Önskar du få stöttning av andra som är i liknande situation som du? Känna gemenskap och utbyta erfarenheter och kunskap med varandra?

  Kontakta Malin Hill, anhörigkonsulent på Trosa kommun, för information om planerade anhöriggrupper för dig som stöttar någon med psykisk ohälsa.

Malin Hill

Anhörigkonsulent

Telefonnummer
0156-522 41

Besöksadress

Industrigatan 8A
619 80 Trosa