Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Bli familje- eller jourhem

Ett barn eller ungdom som placeras i familjehem/jourhem kommer ofta från en tillvaro med sociala problem eller som ensamkommande flyktingbarn. Meningen är att barnet/ungdomen ska kunna flytta tillbaka till sitt ursprungshem när/om det blir möjligt.

Under tiden som barnet eller ungdomen bor i ett familjehem ska han eller hon få sin omvårdnad, fostran och trygghet där, men ha regelbunden kontakt med sina föräldrar och andra viktiga personer. Ett jourhem tar emot ett barn under en kortare period – högst fyra månader. Ofta har något akut i barnets hemsituation hänt när det blir en jourhemsplacering. Efter jourhemsvistelsen flyttar barnet tillbaka till sitt ursprungshem, till ett familjehem eller till ett hvb-hem.

Vem kan bli familjehem/jourhem?

För att bli godkända som familjehem måste man genomgå en familjehemsutredning och få ett medgivande (tillstånd) från Humanistiska nämnden i Trosa kommun.

Familjehemssekreterare hos Barn- och familjeenheten utför familjehemsutredningen som innefattar ett antal träffar, intervju, kontroll i social- och belastningsregister, kronofogden samt referensuppgifter.

Utbildning och handledning

Vi vet av erfarenhet att våra familjehem periodvis kan hamna i svåra situationer. Därför är det viktigt att familjehemmet i så stor utsträckning som möjligt tar emot den hjälp som erbjuds. Under uppdragets gång har ni kontakt med en handläggare som handleder er.

Ersättning och avtal

Alla familjehem har ett avtal med Trosa kommun. Som familjehem erhåller ni ett arvode som fastställts utifrån Sveriges kommuners och regioners, SKR:s rekommendationer. Arvodet motsvarar inte en heltidslön, varför ett familjehemsuppdrag inte kan ses som en alternativ inkomstkälla. En månatlig omkostnadsersättning täcker barnets kostnader för livsuppehälle och andra särskilda utgifter. Eventuell utrustning kan lånas ut från socialkontoret

Läs mer på webbplatsen Familjevårdens Centralorganisation (faco.nu)Öppnas i nytt fönster

Socialkontoret

Telefonnummer
0156-520 00

Adress

Västra Långgatan 4-5, 619 80 Trosa

Besöksadress

Industrigatan 8B

Socialjouren (efter kontorstid)
Tel: 08-523 038 70

Mån-tor: 17.00-24.00
Fre: 17:00-01.00
Lör: 16.00-01.00
Sön: 16.00-24.00

Relaterade sidor