Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Barn, unga och familj

Trosa kommun erbjuder stöd och hjälp till barn, ungdomar och deras familjer. Verksamheten riktar sig bland annat till barn och unga som varit med om olika typer av svårigheter och föräldrar som behöver stöd i sitt föräldraskap.

Stöd till barn och familj

 • Stöd till barn, unga och familj

  Trosa kommun erbjuder stöd och hjälp till barn och ungdomar och deras familjer. Verksamheten riktar sig bland annat till barn och unga som varit med om olika typer av svårigheter och föräldrar som behöver stöd i sitt föräldraskap.

  Läs mer om stöd till barn och familjer.

  Läs mer om stöd till ungdomar.

 • Familjerätt och vårdnadsfrågor

  Barn- och familjeenheten erbjuder rådgivning i olika familjerättsfrågor t ex rörande vårdnad, boende och umgänge för barn till separerade föräldrar. Rådgivning kan ske via telefon eller vid personligt besök.

  Läs mer om familjerätt och vårdnadsfrågor.

 • Familjerådgivning

  Familjerådgivningens huvuduppgift är att genom samtal medverka till bearbetning av samlevnadsproblem och konflikter i par- och familjerelationer. Vi arbetar med att hjälpa till att finna nya lösningar på problem som separation, otrohet, olikheter, konflikter, kommunikation, sex, mina/dina barn mm.

  Läs mer om familjerådgivning här.

 • Bli familjehem, jourhem, kontaktperson och kontaktfamilj

  Familjehem och jourhem

  Ett barn eller ungdom som placeras i familjehem/jourhem kommer ofta från en tillvaro med sociala problem eller som ensamkommande flyktingbarn. Meningen är att barnet/ungdomen ska kunna flytta tillbaka till sitt ursprungshem när/om det blir möjligt. Under tiden ska han eller hon få sin omvårdnad, fostran och trygghet i familjehemmet, men ha regelbunden kontakt med sina föräldrar och andra viktiga personer.

  Läs mer om att bli familjehem eller jourhem.

  Kontaktperson eller kontaktfamilj

  Som kontaktfamilj eller kontaktperson får du ett uppdrag av Trosa kommun. Uppdraget kan handla om att ta emot ett barn någon helg i månaden som kontaktfamilj. Det kan också vara att som kontaktperson träffa en ungdom någon eller några gånger i veckan.

  Läs mer om att bli kontaktperson eller kontaktfamilj.

 • Orosanmälan

  Får du vetskap om eller misstänker att ett barn, ungdom eller vuxen far illa ska du anmäla det till socialkontoret. Samtliga anmälningar om barn, ungdomar och vuxna som far illa hanteras skyndsamt. Som privatperson har du rätt att vara anonym i kontakten med oss. Vi har tystnadsplikt. Det innebär att vi inte lämnar ut personuppgifter till obehöriga.

  Läs mer om orosanmälan.

 • Barn- och elevhälsan

  Trosa kommun har ett barn- och elevhälsoteam med kompetenserna skolsköterskor, skolläkare, psykologer, kuratorer och specialpedagoger. Barn- och elevhälsan arbetar framförallt förebyggande med att alla barn och elever ska må bra.

  Läs mer om elevhälsan i Trosa kommun här.

 • Klagomål och synpunkter

  Vi arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten i verksamheten. Vår organisation ska präglas av ett respektfullt och gott bemötande. Vi ska ge hjälp och service av hög kvalitet.

  Det är viktigt för oss att få veta vad du tycker om den verksamhet som vi bedriver. Det kan vara såväl synpunkter, som klagomål eller frågor.

  Skicka in anonymt eller med kontaktuppgifter via vår e-tjänst: SynpunkterÖppnas i nytt fönster

  Du kan också lämna synpunkter och klagomål i vår reception eller till din handläggare på speciell blankett, men vill du vara anonym ska du följa ovanstående länk.

Andra organisationer

Socialkontoret

Telefonnummer
0156-520 00

Adress

Västra Långgatan 4-5, 619 80 Trosa

Besöksadress

Industrigatan 8B

Socialjouren (efter kontorstid)
Tel: 08-523 038 70

Mån-tor: 17.00-24.00
Fre: 17:00-01.00
Lör: 16.00-01.00
Sön: 16.00-24.00