Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Hedersrelaterat våld och förtryck

Det övergripande målet är att hedersrelaterat våld och förtryck ska upphöra i Trosa kommun. Våldsutsatta ska erbjudas råd, stöd och hjälp av god kvalitet. Målgrupp är de kommuninvånare som är eller har varit utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck samt barn och ungdomar som upplever och/eller upplevt hedersrelaterat våld och förtryck.

Arbetet mot hedersrelaterat förtryck och våld handlar om alla barns rätt att få vara barn och att alla barn och unga ska få tillgång till sina grundläggande rättigheter, tillgång till kroppslig integritet, möjligheten att få forma och påverka sitt liv, bestämma över sin egen kropp, sexualitet och reproduktion, rätten att leva med vem de vill och rätten till ett liv fritt från våld och förtryck.  Hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig olika uttrycksformer som t ex barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.

Är du utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck kontakta oss på Socialkontoret så kan vi erbjuda dig hjälp. Du behöver inte uppge vem du är utan du kan vara anonym. Är det akut ring 112.

Relaterade sidor