Hoppa till huvudinnehåll
Sök

De röda ringarna och det röda strecket visar var de arkeologiska undersökningarna kommer att ske.

Arkeologiska utredningar inför överföringsledningen

Den 10 oktober startar ett arbete med arkeologiska utredningar vid sex platser i Trosa kommun på sträckan där överföringsledningen till Himmerfjärdsverket är planerad. Utredningen ska säkerställa att inget av historiskt värde skadas när grävarbetet med överföringsledningen drar igång.

Vad?

Länsstyrelsen i Sörmland har identifierat sex platser i Trosa kommun som är viktiga att utreda ur arkeologiskt perspektiv inför dragningen av överföringsledningen till Himmerfjärdsverket. Utredningen sker i form av provgrävningar för att säkerställa att fornlämningar inte skadas av det planerade arbetet. Om bedömningen görs att fornlämningar skulle ta skada så behöver sträckan för dragningen av överföringsledningen på den aktuella platsen justeras.

Var?

De första utredningarna sker i närheten av Åby i Vagnhärad. Andra utgrävningen sker längs med väg 57 i höjd med Korslöt. Resterande utredningar kommer att vara vid Noravägen nordväst om Norasjön och längre norrut mot länsgränsen.

När?

Arbetet startar den 10 oktober och beräknas pågå i cirka fyra veckor.

Vem?

Arbetet görs på uppdrag av Länsstyrelsen i Sörmland och utförs av Arkeologikonsult.

Photo 1 of 2

Den röda markeringen visar var de arkeologiska undersökningarna kommer att ske.