Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Trädfällning på Snöholmen

Under vintern kommer ett projekt med att fälla träd på ön Snöholmen att pågå. Trädfällningen sker för att minska skarvens möjlighet att bygga bon på ön och målet är att Snöholmen så småningom ska bli säkert att vistas på igen.

Vad?

Ön Snöholmen i Tureholmsviken är sedan tidigt 2010-tal bebodd av en koloni skarvar. Deras frätande spillning skapar en ogästvänlig miljö för växtligheten på ön och ett stort antal träd på Snöholmen är döda. De träd som ska fällas är döda träd och träd som innehåller skarvbon. Friska träd som är fria från skarvbon kommer att få stå kvar.

De fällda träden travas och lämnas kvar på ön som faunadepåer för insekter, djur och växter som är beroende av multnande ved, för att på så vis gynna den biologiska mångfalden. Trädfällningen kommer också att underlätta tillväxten av det unika lindblomsbjörnbäret som varit etablerat på Snöholmen sedan slutet av 1800-talet.

Periodvis kan det komma att ske eldning av ris på ön.

Trädfällningen sker för att minska skarvens möjlighet att bygga bon på ön. Trosa kommuns mål är att Snöholmen som så småningom ska bli säkert att vistas på igen.

Läs mer om skarvens bosättning i Trosa.

När?

Arbetet startar vecka 4 och beräknas pågå senast till sista mars.

Vem?

Arbetet utförs av Orca Entreprenad.