Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Skarvens bosättning i Trosa

På Snöholmen i Tureholmsviken har en skarvkoloni bosatt sig sedan tidiga 10-talet och som sedan brett ut sig till fastlandet främst söder om ön. Uppskattningsvis rör det sig om fler än 400 bon bara på ön. Årligen (med start 2014) ansöker Trosa kommun bland annat om tillstånd från Länsstyrelsen för att få bedriva skyddsjakt och äggprickning. Skyddsjakt beviljades i slutet av 2020 och sedan dess bedriver Trosa kommun bland annat årlig skyddsjakt för att begränsa skarvens utbredning.

Skarv påverkar fiskebestånd av olika arter

Skarven utgör ett hot mot att få till ett bra fiskebestånd av havsöring och abborre, dess naturliga reproduktion i ån då svarvkolonin befinner sig i mynningen av Trosaån på ön Snöholmen. Skarvens predation, skrämsel och störning på fisk i mynningen av Trosaån där fisk ska vandra upp- och nedströms för sin reproduktion är en betydande orsak till minskningen. Yrkesfisket blir olönsamt på grund av dåliga fångster och ett långsiktigt hållbart fiske i det lokala fiskevattnet i kust- och skärgårdsområdet för yrkesfiskare och fritidsfiskare samt fiskentreprenörer måste bibehållas. Fisket är av stor betydelse för mindre yrkesföretag som drabbas av ekonomiska förluster eftersom bestånd av öring, abborre, gös, gädda och ål är obefintlig då områdena blir tomma på fisk när skarvar jagar.

Vad har vi gjort?

Ansökt om och fått godkänt av Länsstyrelsen att bedriva skyddsjakt för att avhålla skarven från att uppehålla sig i fiskens reproduktions- och uppväxtområde och på så vis skydda de svaga arterna av fisk. Fiskbeståndet ska få ökad möjlighet till reproduktion och på så sätt öka arterna av främst abborre, gös, gädda, ål och öring.

Dessutom ska yrkesmässigt fiske få en möjlighet att fortsätta sitt yrkesutövande utan att lida ekonomiska förluster. Även en ökad tillgång till fångad fisk i närområdet ger en ekonomisk förutsättning genom försäljning av lokalt fångad fisk och fisketurism.

Genom åren har försök gjorts med att fälla träd i anslutning till bosättningarna, skrämma skarven genom exempelvis mänsklig närvaro och olika slags oljud (skott, inspelade dödsskrik m.m.).

Vad gör vi nu?

Bedriver skyddsjakt på skarv efter Länsstyrelsens beslut mellan perioden 1/8-31/3 årligen fram till 2022. Jakten bedrivs inte på häckande skarvar.

Pågående projekt i Trosaån fiskens reproduktions- och uppväxtområde

Trosa kommun har ett pågående projekt med att göra Trosaån mer tillgänglig för vandrande fiskar och på så sätt främja överlevnaden hos flera arter som har Trosaån som sitt hem.