Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Vattentjänstplan 2023-2035

Trosa kommun har tagit fram ett förslag till vattentjänstplan enligt Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412). Lagändringar trädde i kraft 2023-01-01 som anger att varje kommun ska ha en aktuell vattentjänstplan innehållande kommunens långsiktiga planering av hur behovet och utbyggnaden av allmänna vattentjänster ska tillgodoses (6§ a-d).

En vattentjänstplan ska också innehålla kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna VA-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av bl.a. skyfall.

Lämna synpunkter senast 16 april

Samråd pågår fram till mitten av april 2023 (v.12-15) och därefter kommer planförslaget att revideras för att sedan skickas ut för granskningsgodkännande innan sommaren 2023.

Enligt tidplanen kommer ett slutligt förslag till Vattentjänstplan att antas av kommunfullmäktige i september 2023. Tidplanen är preliminär och kan ändras under arbetets gång.

Synpunkter på förslaget till Vattentjänstplan ska lämnas skriftligt senast den 16 april 2023 till:

vattentjanstplan@trosa.se
Ange ärende ”Vattentjänstplan2023”

alternativt:

Trosa kommun
Tekniska enheten
619 80 Trosa
Ange ärende ”Vattentjänstplan2023”