Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Debiteringstabell

Trosa kommun följer Skolverkets årliga indexreglering av maxbeloppet. Från och med 1 januari 2024 gäller avgiftsnivåerna baserat på att inkomsttaket indexerats till 56 250 kronor per månad under 2024.

Procentsatserna i kommunens debiteringstabell tillämpas på hushållets avgiftsgrundande gemensamma inkomster.

Från och med 1 januari 2024 är inkomsttaket 56 250 kronor per månad (årsinkomst 675 000 kronor).

Mer information om avgiftstak

 • Förskola 1-3 år Avgiftstak*

  Barn 1       3 %                1 688 kr
  Barn 2       2 %                1 125 kr
  Barn 3       1 %                   563 kr

 • Förskola 3-5 år Avgiftstak*

  Barn 1      2,15 %            1 209 kr
  Barn 2      1,43 %               804 kr
  Barn 3      0,72 %               405 kr

 • Fritidshem 6-13 år Avgiftstak*

  Barn 1       2 %                1 125 kr
  Barn 2       1 %                   563 kr
  Barn 3       1 %                   563 kr

*Med förskola eller fritidshem jämställs i denna förordning pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem samt omsorg som erbjuds enligt 25 kap. 5 § skollagen (2010:800) under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Förordning (2011:678).

För att erhålla en faktura varje månad lämnas hushållets månadsinkomst i barnomsorgswebbenÖppnas i nytt fönster. Det vill säga hushållets årsinkomst innevarande år delat på 12 månader.

Vid övergång från förskola till fritids tas fritidsavgift ut fr om augusti det året barnet börjar skolan.

Marit Bagger

Administratör barnomsorg och skola

Telefonnummer
0156-520 95

Öppettider

Telefon- och besökstid
Mån-fre kl. 8-12