Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Inkomstjämförelse

Varje år jämför Skolkontoret hushållens deklarerade inkomster med den avgift som debiterats för barnomsorgen. På så sätt ser vi till att ingen betalar för mycket eller för lite.

Skolkontoret jämför hushållens deklarerade inkomster med den avgift som debiterats för barnomsorgen. Det innebär att hushåll som betalt för mycket i avgift kommer få pengar tillbaka och de som betalt för lite kommer få en extra faktura. Skillnader i avgifter under 600 kronor kommer inte att justeras.

Genom att göra en kontroll av inkomst och avgift blir det rättvist. Hushåll med lägre inkomst ska betala mindre i barnomsorgsavgift än hushåll med högre inkomst.

Mer information om inkomstjämförelse

 • Om du betalt för mycket i barnomsorgsavgift

  Om jämförelsen visar att du uppgett för hög inkomst i barnomsorgswebben än taxerad inkomst under året (gäller belopp som överstiger 600 kronor), kommer du få en faktura med minusbelopp som betyder att du har betalt för mycket i barnomsorgsavgift. Om barnomsorgsplatsen upphört vänligen kontakta ekonomikontoret för att få beloppet utbetalt.

 • Om du betalt för lite i barnomsorgsavgift

  Om jämförelsen visar att du uppgett för låg inkomst i barnomsorgswebben i jämförelse mot taxerad inkomst under året och därmed betalt för lite i barnomsorgsavgift (gäller belopp som överstiger 600 kronor) kommer du i slutet av april/början maj få en extra faktura.

 • Betalningsplan

  Om du kontaktar ekonomikontoret via mail innan 30 juni finns det möjlighet att lägga upp en betalningsplan.  Du mailar till trosaekonomikontor@trosa.se

 • Överklagan

  Om du anser att vi fattat ett felaktigt beslut angående din avgift har du rätt att överklaga och gör då en skriftlig överklagan till:

  Trosa kommun
  Skolkontoret
  619 80 Trosa

  Är du fortsatt missnöjd efter vår prövning kan du överklaga till förvaltningsdomstolen.

 • Meddela inkomst

  För att barnomsorgsavgiften ska bli rätt är det viktigt att vi alltid har aktuella inkomstuppgifter. Varje gång din inkomst förändras meddelar du detta via vår barnomsorgswebb, www.trosa.se/barnomsorgswebbenlogin

  Alla i hushållet som uppbär inkomst (ej syskon) uppger sin månadsinkomst (brutto), det vill säga årsinkomst dividerat med 12 månader i barnomsorgswebben.

 • Delad faktura

  Om du har delad fakura påverkas båda hushållen av inkomständring. Därför är det extra viktigt att man uppger aktuell inkomstuppgift så att båda hushållen betalar rätt avgift under innevarande år.

  Alla förändringar som kan påverka din barnomsorgsavgift ska meddelas skolkontoret, antingen via barnomsorgswebben eller via mail till: trosaskolkontor@trosa.se

  Om man inte ansökt om delad faktura när barn bott växelvis hos sina vårdnadshavare under taxeringsåret som inkomstjämförelsen avser, tillfaller fakturan eller alternativt tillgodohavandet till den vårdnadshavare som varit fakturamottagare under taxeringsåret. Då ingen ansökan om delad fakura inkommit under perioden har hushållet inte delats upp på två hushåll. Inkomstjämförelsen baseras därför på båda hushållens gemensamma årsinkomster mot lämnade inkomstuppgifter i barnomsorgswebben. Läs mer och gör en ansökan om delad faktura.Öppnas i nytt fönster

Skolkontoret

Telefonnummer
0156-520 00

Besöksadress

Norrbackagatan 8
619 80 Trosa

Fax: 0156-520 56