Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Skärlagskolan åk F-6

Skärlagskolan ligger med gångavstånd till centrala Trosa och precis vid kanten till Tomtaklintsnaturreservat. Hos oss läggs stort fokus på varje elevs rätt att utvecklas och lära sig.

På Skärlagskolan går elever från förskoleklass hela vägen upp till årskurs 6. I nya och nyrenoverade lokaler designade för pedagogisk verksamhet hålls utbildning av hög kvalitet. Här lägger vi grunden för ett livslångt lärande och utvecklar goda sociala förmågor.

Mer om Skärlagskolan

 • Vår värdegrund

  Skärlagskolan är en plats att växa på. Här tror vi på människors förmåga att lyckas, allas lika värde samt varje elevs rätt att utvecklas och utmanas i sitt lärande. Vi tror att lärande och social förmåga utvecklas i samspel med varandra. På Skärlagskolan lägger vi grunden och skapar förutsättningar för ett livslångt lärande.

 • Vår skola

  Hos oss går cirka 400 elever från förskoleklass upp till årskurs 6. Skärlagskolan har en nybyggd del och stora delar av den gamla delen har renoverats. Med nya, ljusa och fina lokaler möter vi dagens pedagogiska verksamhet och skapar förutsättningar för lärande. Vi har ett stort skolbibliotek som uppdateras regelbundet för att inspirera till läsning, en idrottshall som bjuder in till rörelse och en matsal där barnen varje dag serveras näringsrik mat.

 • Våra miljöer

  Vi har en stor skolgård som bjuder in till lek, rörelse och fysisk aktivitet. I nära anslutning till skolan finns även skogen, en bollplan och lekområden som nyttjas under lektioner, raster och av fritidshemmen.

  Våra lokaler är nybyggda och anpassade för modern undervisning. Ljudmiljön är designad för att skapa studiero. Miljön och möblerna i den är utformade för att skapa goda ergonomiska förutsättningar och tillgänglig lärmiljö på olika platser och på olika sätt.

 • Så här arbetar vi

  På Skärlagskolan arbetar vi i enlighet med de nationella och lokala målen. Vi arbetar i arbetslag som möter eleverna i deras undervisning. Det finns ett elevhälsoteam på skolan som arbetar för att stötta och bistå, på så sätt kan vi utifrån flera perspektiv möta de behov som finns i undervisningen och utanför. På skolan finns även ett trygghetsteam som arbetar för att alla våra elever ska vara trygga och trivas på vår skola. Vi har ett elevråd och matråd som forum för att skapa elevinflytande och delaktighet.

 • Fritidshem

  På Skärlagskolan har vi fyra olika fritidshemsavdelningar: Jollen, Kråmö, Snäckan och Askö. Här kan eleverna välja bland olika typer av aktiviteter och utveckla sina sociala relationer. Tillsammans med eleverna formar vår verksamhet och skapar meningsfulla och utvecklande aktiviteter. Vi samverkar gärna över avdelningarna och skapar på så sätt en tryggare miljö där eleverna känner oss som arbetar här.

  • Jollen: förskoleklass
  • Kråmö: årskurs 1
  • Snäckan: årskurs 2
  • Askö: årskurs 3-6

  Öppettider: måndag till fredag klocka 06.00-18.00. Tidig morgon och sen eftermiddag samverkar vi mellan avdelningar och är då tillsammans.

 • Skolskjuts

  Följande tider gäller för HT23 och VT24

  (Tur 1) Skärlag – Tomtaklint – Vitalis – Västerljung – Sille – Hedeby – Sund – Lövsta

  Måndag kl 13.20 – kl 14.20 – kl 15.20
  Tisdag kl 13.20 – kl 14.20 – kl 15.20
  Onsdag kl 13.20 – kl 14.20 – kl 15.20
  Torsdag kl 13.20 – kl 14.20 – kl 15.20
  Fredag kl 13.20 – kl 14.20 – kl 15.20

  (Tur 2) Skärlag – Tomtaklint – Stensund – Apelåker – Åda gård

  Måndag kl 13.48 – kl 14.33 – kl 15.22 – kl 16.05
  Tisdag kl 13.48 – kl 14.33 – kl 15.23
  Onsdag kl 13.48 – kl 14.33 – kl 15.23
  Torsdag kl 13.48 – kl 14.33 – kl 15.23 – kl 16.05
  Fredag kl 12.48 – kl 13.48 – kl 14.33 – kl 15.23

  (Tur 4) Skärlag – Tomtaklint – Vitalis – Hungavägen – Furholmen

  Måndag kl 14.30 – kl 15.20
  Tisdag kl 14.30 – kl 15.20
  Onsdag kl 14.30 – kl 15.20
  Torsdag kl 13.40 – kl 14.30 – kl 15.20
  Fredag kl 13.40 – kl 14.30 – kl 15.20

  (Tur 5) Skärlag – Edanö (vinterdispens gäller mellan 231106 – 240328)

  Måndag kl 14.00 – kl 15.05
  Tisdag kl 14.00 – kl 14.45
  Onsdag kl 14.00 – kl 14.45
  Torsdag kl 14.00 – kl 14.45
  Fredag kl 14.00 – kl 14.45

Jessica Danielsson

Expedition/kanslist

Telefonnummer
0156-522 63

Maria Brauer

Rektor Skärlagskolan

Telefonnummer
0156-523 51

Åsa Alhroth

Bitr. rektor

Skärlagskolan

Telefonnummer
0156-523 94
Mobilnummer
070-401 68 93