Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Vitalisskolan åk F-6

Beläget i centrala Trosa med närhet till skogen och havet hittar du Vitalisskolan. Här går barn från förskoleklass hela vägen upp till årskurs 6.

Mer om Vitalisskolan

 • Vår värdegrund

  På Vitalisskolan arbetar vi för att alla känner sig trygga. Vi medverkar till att utveckla barnens känsla för samhörighet, ansvar och ett livslångt lärande.

 • Vår skola

  Med skogen som granne och havet inom räckhåll hittar du Vitalisskolan beläget i centrala Trosa. På Vitalisskolan går cirka 380 elever fördelade från förskoleklass upp till årskurs sex. Cirka sextio personer arbetar tillsammans med våra elever på skolan och på fritidshemmet.

  I skolans lokaler hittar du skolbibliotek, idrottshall och slöjdsalar. Vi har också gott om utrymmen för både klassrum och grupprum till eleverna.

 • Våra utemiljöer

  Alla elever är allas elever

  Alla elever är vårt gemensamma ansvar och vi arbetar tillsammans för att skapa en trivsam miljö. I praktiken innebär detta att om en elev behöver stöd, oavsett situation, ska eleven känna sig trygg i att vända sig till alla vuxna på skolan.

  Under rasterna har eleverna möjlighet att leka på skolgården eller i skogen. Vi erbjuder också lärarledda rastaktiviteter för både små och stora för att skapa meningsfulla och lärande lekar. På vår skola tycker vi att rörelse är viktig, därför främjar vi arbete med fysiska aktiviteter under skoldagen.

 • Så här arbetar vi

  Vi arbetar med pedagogiska metoder som syftar till att skapa goda kunskapsresultat och personlig utveckling för våra elever.

  Vår kärnverksamhet är att bedriva en skola och ett fritidshem där våra elever utvecklas och får uppleva framgång. Vi utvecklar skolan kontinuerligt med sikte på att stimulera och utveckla kunskaper, erfarenheter, färdigheter och förmågor hos eleverna, som är gångbara i samhället. Vi strävar alltid efter att vara resurseffektiva vilket innebär att vi ständigt förbättrar och utvecklar smarta lösningar som ger största möjliga utväxling.

  Vi ger möjligheten att öva extra, utvecklas till en högre nivå eller göra sina läxor på läxhjälpen som erbjuds två gånger i veckan.

 • Fritids

  Vi har ett fritids som är fördelat på tre avdelningar, två stycken avdelningar med årskurs f-1 (Ankaret och Skeppet) samt en avdelning med årskurs 2-6 (Blå lagunen). Pedagogerna på fritids arbetar med olika ansvars-/aktivitetsgrupper som utgår ifrån läroplanen. Här erbjuds barnen flera olika organiserade aktiviteter inom de olika arbetsområdena.

  De arbetsområdena som vi jobbar med är:

  • Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse
  • Natur och samhälle
  • Skapande och estetiska uttrycksformer
  • Språk och kommunikation
  • It
 • Skolskjuts

  Följande avgångstider gäller för HT23 och VT24

  (Tur 1) Vitalis – Västerljung – Sille – Hedeby – Sund – Lövsta

  Måndag kl 13.30 – kl 14.30 – kl 15.30
  Tisdag kl 13.30 – kl 14.30 – kl 15.30
  Onsdag kl 13.30 – kl 14.30 – kl 15.30
  Torsdag kl 13.30 – kl 14.30 – kl 15.30
  Fredag kl 13.30 – kl 14.30 – kl 15.30

  (Tur 2) Vitalis – Skärlag – Tomtaklint – Stensund – Apelåker – Åda gård

  Måndag kl 13.45 – kl 14.30 – kl 15.20
  Tisdag kl 13.45 – kl 14.30 – kl 15.20
  Onsdag kl 13.45 – kl 14.30 – kl 15.20
  Torsdag kl 13.45 – kl 14.30 – kl 15.20
  Fredag kl 12.45 – kl 13.45 – kl 14.30 – kl 15.20

  (Tur 3) Vitalis – Lagnö

  Måndag kl 14.40 – kl 15.30
  Tisdag kl 13.45 – kl 14.40 – kl 15.30
  Onsdag kl 13.45 – kl 14.40 – kl 15.30
  Torsdag kl 13.45 – kl 14.40 – kl 15.30
  Fredag kl 13.45 – kl 14.40 – kl 15.30

  (Tur 4) Vitalis – Hungavägen – Furholmen

  Måndag  kl 14.40 – kl 15.30
  Tisdag kl 14.40 – kl 15.30
  Onsdag kl 14.40 – kl 15.30
  Torsdag kl 13.45 – kl 14.40 – kl 15.30
  Fredag kl 13.45 – kl 14.40 – kl 15.30

  (Tur 5) Vitalis – Edanö (vinterdispens gäller mellan 231106 – 240328)

  Måndag kl 14.05 – 15.15
  Tisdag kl 14.05 – kl 14.40
  Onsdag kl 14.05 – kl 14.40
  Torsdag kl 14.05 – kl 14.40
  Fredag kl 14.05 – kl 14.40

Katarina Johansson

Rektor Vitalisskolan

Telefonnummer
0156-520 71

Sari Walldén

Biträdande rektor

Telefonnummer
0156-520 47

Susanne Reuterwall

Expedition/Kanslist

Telefonnummer
0156-523 92