Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Resor och inackorderingsbidrag

Går du på eller ska börja på gymnasiet? Då kan du ansöka om skolkort/resebidrag eller inackorderingsbidrag. Vilken typ av bidrag du har rätt till beror på var du går i skolan.

Du som redan gå på gymnasiet kan skicka in din ansökan för nästa läsår redan nu. Du som börjar årskurs 1 kan skicka in din ansökan när du tackat ja till din plats.

Läs om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor här

Mer information

 • Sörmlandstrafiken skolkort län

  Du som studerar inom Sörmlandstrafikens kollektivtrafikområde (exempelvis Nyköping och Ökna) erbjuds ett så kallat Skolkort län. Om du studerar i Södertälje, Botkyrka eller Salem kombineras Sörmlandstrafikens skolkort län med ett SL-terminskort som delas ut på skolorna.

  Bra att veta

  • Skolkort län gäller från och med den dag skolan börjar.
  • Skolkort län gäller inte på helger och nätter. Nattrafik är mellan kl. 00.00-04.30.
  • Kortet gäller även under loven under terminstid (sport-, påsk- och höstlov).

  Klicka här för att läsa mer information om reglerna kring skolkort.

  Ansök om Sörmlandstrafikens skolkort län (görs inför det läsår du börjar gymnasiet och gäller därefter under skolterminen under hela gymnasieutbildningen)

 • Resebidrag

  Du som studerar eller ska studera på gymnasiet utanför de områden där skolkort erbjuds kan ansöka om resebidrag för din pendling. För bidraget kan du exempelvis bekosta Movingo som gör det möjligt för dig att resa med flera olika färdsätt i Mälardalen på samma biljett.

  Observera att du som elev i gymnasieskolan inte har rätt till skolskjuts, utan endast till bidrag till elevresor. Funktionshindrade elever inom gymnasieskolan kan i vissa fall söka färdtjänst hos kommunen. Elever i anpassad gymnasieskola kan ha rätt till skolskjuts efter ansökan. Ansök via vår etjänst skolskjuts

  Läs mer om kommunikationer till och från Trosa
  Hitta ombud som säljer Movingokort

  Huvudregler för att få resebidrag

  Resebidrag kan sökas till och med första halvåret det år då eleven fyller 20 år och ansöks läsårsvis.

  Resebidrag beviljas med 1/30 av prisbasbeloppet under förutsättning att:

  • eleven är folkbokförd i Trosa kommun
  • eleven studerar heltid på gymnasiet
  • resvägen är längre än 6 km och studieorten ligger utanför de områden där skolkort erbjuds
  • eleven inte har beviljats skolkort, inackorderingsbidrag från kommunen eller inackorderingstillägg från CSN

  Utbetalning av resebidrag

  Bidrag ges för varje hel kalendermånad, det vill säga högst fyra månader under höstterminen och högst fem månader under vårterminen.

  • Utbetalning sker i sin helhet en gång per termin.
  • Efter den 15 september utbetalas hela bidraget för höstterminen
  • Efter den 15 januari hela bidraget för vårterminen.
  • Retroaktiv ersättning utbetalas endast för innevarande termin.

  Ansökan om resebidrags görs inför varje läsår och via vår e-tjänst.

 • Inackorderingsbidrag

  Om du ska studera långt bort och behöver bo borta kan du ansöka om ett inackorderingsbidrag. Ska du läsa på en friskola gör du din ansökan via CSN. Ska du läsa på en kommunal skola så gör du din ansökan till Trosa kommun.

  Du kan inte både få inackorderingsbidrag och resorna betalda. Ansökan om inackordering kan du göra från och med nu om du börjar i åk 2 eller 3 i höst. Ska du börja åk 1 i höst kan du göra din ansökan först när du fått ditt antagningsbesked och tackat ja till din plats.

  Huvudregler för att få inackorderingsbidrag

  Inackorderingsbidrag beviljas med 1/30 av prisbasbeloppet under förutsättning att

  • eleven är folkbokförd i Trosa kommun
  • eleven har tagits emot i första hand i en gymnasieskola med offentlig huvudman (kommun eller landsting)
  • eleven studerar på heltid
  • elevens resväg mellan folkbokföringsadressen och skolan uppgår till minst två timmars enkel resa med allmän linjetrafik
  • elevens resväg mellan folkbokföringsadressen och skolan är minst 10 mil
  • resebidrag eller skolkort inte har beviljats

  Utbetalning av inackorderingsbidrag

  Bidrag ges för varje hel kalendermånad, det vill säga högst fyra månader under höstterminen och högst fem månader under vårterminen.

  • Utbetalning sker i sin helhet en gång per termin
  • Efter den 15 september utbetalas hela bidraget för höstterminen
  • Efter den 15 januari hela bidraget för vårterminen
  • Retroaktiv ersättning utbetalas endast för innevarande termin.

  Ansök om inackorderingsbidrag

 • Ändrade förhållanden och anmälningsskyldighet

  Inträffar några förändringar så att villkoren för rätten till ersättning inte längre är uppfyllda, exempelvis att eleven byter studieort eller att studier avbryts, måste detta omedelbart anmälas till Skolkontoret.

  Om rätten till ersättning förändras är eleven eller vårdnadshavare om eleven inte är myndig skyldig att betala tillbaka den del av bidraget som avser tiden efter det ändrade förhållandet.

Anneli Eriksson

Skolsamordnare

Skolkontoret

Telefonnummer
0156-523 65