Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Installera solceller

Det blir allt vanligare att producera el med solceller för egen användning i bostadshus. Solcellerna producerar mest el dagtid och på sommaren. Det går att lagra den producerade elen med hjälp av batterier. Exempelvis kan man lagra solelen i batterier för senare användning i sommarstugan, husvagnen, bilen eller båten. Om man inte är nätverksansluten kallas detta off-grid.

Hur funkar solceller och passar det mig?

Det vanligaste är att man ansluter sin anläggning till elnätet och säljer sin överskottsel till elhandelsföretaget för att sedan köpa tillbaka el vid behov. Det som avgör lämpligheten är husets orientering, taklutning och eventuella skuggningar. Söderläge är det mest optimala men sydväst, sydost, väster och öster fungerar också bra. Taklutningen ska ligga mellan 16 – 60 grader och det är viktigt att undvika skugga från exempelvis träd. Se om ditt hus är lämpat för solceller på vår solkarta.

En solcellsanläggning består i huvudsak av solcellsmoduler, kablar och växelriktare. All elinstallation ska göras av en behörig elektriker. Hur stor anläggning som behövs beror på hur hög toppeffekt man vill ha. En installerad kW motsvarar oftast 4 moduler som tar upp ca 7–8 m² på taket och producerar cirka 800–1 000 kWh per år. Man kan räkna med att priset ligger på cirka 15 000 kr per installerad kW (dec 2018) men priset är beroende på installationens storlek, läge med mera.

Det går att söka investeringsstöd för solceller eller utnyttja ROT-avdraget för arbetskostnaderna. Du kan även få skattereduktion för den överskottsel du matar ut på det allmänna elnätet.

Läs mer om stöd på Energimyndighetens eller Länsstyrelsens hemsida.

Energi- och klimatrådgivning

Telefonnummer
0156-520 00

Karen Kynnefjäll
Energi- och klimatrådgivare

Maria Karlsson
Energi- och klimatrådgivare