Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Klimatanpassa din fastighet

Att klimatanpassa sin fastighet innebär att se till att huset är säkrat för att klara av olika scenarier som kan uppstå till en följd av det förändrade klimatet. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att skydda sin fastighet.

Klimatförändringar är en av vår tids största utmaningar och samhället behöver anpassas för mer extrema väderhändelser. I ett varmare klimat kommer kraftiga regn, stormar och värmeböljor att bli allt vanligare. Att anpassa och förebygga sin fastighet inför extrema väderhändelser är nästan alltid mindre kostsamt än att åtgärda hus som redan har blivit skadade.

Några exempel på saker du kan kontrollera förebyggande:

  • Se till att vattnet kan rinna bort från huset och att det inte kan rinna in.
  • Installera översvämningsskydd i källare.
  • Rensa stuprör och hängrännor från is, löv och grenar.
  • Förankra utemöbler och studsmatta vid stark vind och lämna inga lösa föremål på tomten.
  • Installera markiser för att få mer svalka inomhus.

Mer information om klimatanpassning och hur du kan skydda din fastighet finns på: 

Klimatanpassning.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Länsstyrelsen i Sörmland

Energi- och klimatrådgivning

Telefonnummer
0156-520 00

Karen Kynnefjäll
Energi- och klimatrådgivare

Lucas Berntsson
Energi- och klimatrådgivare