Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Östersjövänlig mat – från jord till bord

Maten vi äter och producerar har stor påverkan på miljön och berör flera av de nationella miljömålen. I Trosa kommun serveras varje dag över 2 500 måltider inom den kommunala verksamheten.

Under 2016-2017 fick Trosa kommun LONA-bidrag från länsstyrelsen för att genomföra en verksamhetsövergripande internutbildning om Östersjövänlig mat. Syftet var att personal och politiker skulle få en gedigen och heltäckande utbildning i den komplexa frågan om matens påverkan på miljön. Det för att kunna fatta beslut som leder till minskad klimatpåverkan, minskad övergödning och istället bidra till en giftfri miljö och ökad biologisk mångfald.

Vad är Östersjövänlig mat?

Östersjövänlig Mat (Diet for a Green Planet) är ett koncept som är framtaget av organisationen BERAS. Det representerar en diet som bidrar till att rädda Östersjön från övergödning och som kraftigt reducerar klimatbelastningen.

Kriterierna för Östersjövänlig Mat:

1. God och hälsosam
2. Ekologiskt odlad (kretsloppsgårdar)
3. Närproducerad och säsongsanpassad
4. Mindre kött, mer grönsaker
5. Minskat svinn

Med ekologiskt kretsloppsjordbruk kan jordbrukets kväveförluster halveras och fosforförlusterna kraftigt minskas.

Säsongsbaserad och lokalproducerad mat

När en vara är i säsong så är den som godast, näringsrikast och billigast. Genom att äta det som finns att tillgå för stunden minskar dessutom behovet av energikrävande växthus och förvaring. Väljer man dessutom lokalproducerad mat krävs mindre transporter och frukter och grönt slipper skördas omogna för att hålla. Att välja lokal mat efter säsong sparar alltså på både miljö och plånbok!

Men vilka råvaror är i säsong just nu? Läs mer på säsongsmat.nuÖppnas i nytt fönster.

Trosa kommuns mål om hållbara livsmedel

Trosa kommun har ett mål om att 60 % av livsmedelsinköpen ska vara ekologiska och/eller närproducerade. Det målet nåddes redan 2018.

Elin van Dooren

Kommunekolog

Telefonnummer
0156-520 24

Relaterade sidor