Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Trosa kommuns miljöarbete

Som Ekokommun så arbetar Trosa brett med hållbarhetsfrågorna som berör samtliga av kommunens förvaltningar. Varje år redovisas miljöarbetet till kommunfullmäktige som underlag för prioriteringar och beslut. Nedan presenteras ett axplock av projekt och kontinuerligt arbete för en hållbar utveckling för människan och miljön.

 • Hållbarhetsdagen

  Sedan 2019 har Trosa kommun valt att uppmärksamma ämnen som rör hållbar framtid i något som vi valt att kalla Hållbarhetsdagen, där vi även lyfter hur vi i kommunen genom olika insatser arbetar för att nå ett hållbart samhälle. Håll utkik efter nästa Hållbarhetsdag på trosa.se.

 • Energi och klimat

  Kommunen arbetar kontinuerligt med att minska energiförbrukningen i de egna lokalerna som dessutom värms med förnybar fjärrvärme. Majoriteten av kommunens fordon drivs med el eller förnybara bränslen som HVO eller etanol. Inom vissa verksamheter är det också vanligt att använda elcykel eller vanlig cykel i tjänsten.

  Trosa kommun har en antagen energi- och klimatplan som omfattar hela kommunens geografiska område och som syftar till att uppfylla kommunfullmäktiges hållbarhetsmål om minskad energianvändning och utsläpp av växthusgaser. För att nå målen måste alla som bor, vistas och verkar i kommunen medverka i energi- och klimatarbetet och kommunen ska bidra till att skapa goda förutsättningar för det. I planen presenteras ett antal åtgärder för hur Trosa kommun ska uppnå det. Ta del Energi- och klimatplanen här.

 • Hållbara måltider

  I Trosa kommun är ca 60 % av all mat som serveras ekologisk eller närproducerad. Råvarorna är varsamt utvalda och menyerna är säsongsanpassade. Köken arbetar kontinuerligt med att minska matsvinn och koldioxidutsläpp från måltiderna. En stor del av matens om serveras är vegetarisk.

  För att bidra till att fler invånare odlar en del av vardagsmaten hemma har kommunen drivit projektet Odla vardagsmaten och bland annat tagit fram en digital odlingskurs som är öppen för alla. En del av kommunens verksamheter, som tex SFI, LSS och förskolor, har också deltagit i projektet och fortsätter med egen odlar dessutom en del grönsaker själva.

  Läs mer om projektet på odlavardagsmaten.se.Öppnas i nytt fönster

 • Hållbar konsumtion

  Miljöhänsyn ska tas vid alla inköp och upphandlingar som görs av kommunen. Varor och teknik som grundar sig på förnybara naturresurser och som medför minimal energi- och materialförbrukning väljs i första hand. Kommunen har t.ex. avtal med återbruksföretag för inköp av begagnande kontorsmöbler. Inom daglig verksamhet drivs Återvinningsbutiken där gamla saker får nytt liv.

 • Biologiskt mångfald

  Kommunen förvaltar skog och mark på ett sätt som ska gynna den biologiska mångfalden. Naturreservat och andra skyddade områden har särskilda skötselplaner för att gynna sällsynta och känsliga arter, men all skog i kommunens ägo brukas varsamt och kalhuggs aldrig. Flera ängsområden har anlagts och genom särskilda insatser gynnas djurlivet, tex genom att anlägga fiskpassager, salamanderdammar och våtmarker.

 • Värna om vattnet

  Genom hantering och rening av avloppsvatten och dagvatten skyddas vattnet i Östersjön och i våra sjöar och vattendrag. För ytterligare rening har kommunen två spillvattenvåtmarker som tar upp mer näringsämnen, mikroplaster och läkemedelsrester. I gästhamnen tillhandahåller kommunen en båtbottentvätt och latrintömning för båtar. För att hantera hela de avrinningsområden som kommunen är en del av sker samarbete med andra kommuner och organisationer om provtagning och vattenvårdsarbete.

Elin van Dooren

Kommunekolog

Telefonnummer
0156-520 24