Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Trosaån – under och över ytan

Kvarnar och dammar som tidigare skapat hinder i Trosaån har under 2022 anpassats till djurlivet genom fiskpassager. Det möjliggör för fiskar som är beroende av att vandra mellan Sillen och Östersjön att leva och reproducera som de ska och gynnar hela åns ekologiska status.

Projektet färdigställdes hösten 2022 och är ett led i arbetet med EU:s vattendirektiv och FN:s globala mål. Fiskpassageprojektet genomfördes med Trosa kommun som huvudfinansiär och medfinansierades genom bidrag från Naturskyddsföreningens Miljöfond, Länsstyrelsen i Sörmland via LOVA och LONA samt av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:11.

Trosaåns fiskeräknare

När fiskpassagerna skapades i Trosaån valde man att installera en fiskräknare för att kunna se vilka djur som tar sig förbi vid Trosa kvarn. Ta del av vad fiskeräknaren fångat på fiskdata.se. Öppnas i nytt fönster

Så utformades fiskpassagerna

 • Nygårdsdammen


  Vid Nygårdsdammen i Vagnhärad skapades en fiskpassage i form av en upptröskling av åbotten nedanför den gamla dammen, där man med hjälp av natursten skapade en ny sluttande botten. Den gamla kraftstationen revs. Genom mindre schaktarbeten ovan dammen skapades en djupfåra som gör att vattnet koncentreras till passagen. Detta för att säkerställa att passagen har strömmande vatten oavsett om vattnet är högt eller lågt.

  Arbetet påbörjades sommaren 2022 och slutfördes samma höst.

 • Husby Kvarn

  Vid Husby Kvarn i Vagnhärad skapades en fiskpassage i form av en upptröskling av åbotten där man med hjälp av block och natursten skapade en ny sluttande botten. Genom mindre schaktarbeten ovan kvarnen samt omläggning av befintliga stenar skapades en fåra som gör att vattnet koncentreras till passagen. Detta för att säkerställa att passagen har strömmande vatten oavsett om vattnet är högt eller lågt. Befintliga dammluckor monterades även ner.

  Arbetet påbörjades sommaren 2022 och slutfördes samma höst.

 • Trosa Kvarn

  Vid Trosa Kvarn i Trosa skapades en fiskpassage i form av ett inlöp, vilket är en stigränna placerad i vattendraget utmed strandkanten. Vid dammen genomfördes bergschakt för att rännan skulle få rätt lutning för fiskarna. Vid utsteget installerades en fiskeräknare för att kunna se om vårt arbete med att göra Trosaån mer tillgänglig för vattenlevande djur har gett utdelning.

  Arbetet påbörjades våren 2022 och slutfördes samma höst.

Bilder från byggprocessen

Photo 1 of 8

Husby kvarn innan projektstart.

Photo 1 of 5

Nygårdsdammen innan projektet.

Photo 1 of 8

Trosa kvarn innan projektstart.

Vår film om projektet

Elin van Dooren

Kommunekolog

Telefonnummer
0156-520 24

Relaterade sidor