Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Legionella

Legionellabakterier finns naturligt i jorden och i vattendrag och bakterien kan ge upphov till pontiacfeber och legionärssjuka. Bakterien kan bildas i stillastående vattenledningar och spridas genom aerosoler som sedan kan andas in.

Legionella kan spridas genom exempelvis duschar, bubbelpooler och kyltorn. För att undvika att legionella bildas i vattenledningarna bör ni se till:

  • Att kallvattentemperaturen inte överstiger 18° C,
  • Att varmvattentemperaturen i ledningarna är minst 50° C,
  • Att vattentemperaturen i varmvattenberedaren är minst 60° C, och
  • Att spola igenom vattenledningarna med varmt vatten om du varit bortrest en tid.

Rasmus Cederborg

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Telefonnummer
0156-522 31