Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Hälsoskydd

Här nedan finns information om smittskydd, vedeldning, eldning av trädgårdsavfall och badvatten. Vi arbetar med att förebygga och undanröja störningar som kan vara skadliga för människors hälsa. Hälsoskydd kan t.ex. vara tillsyn av hygienlokaler, förskolor och bostäder. Frågor som berörs är bl.a. radon, allergi, buller, ventilation, mögel, lukt, tobaksrökning, smittspridning, strålning, temperatur m.m.

I de lokala hälsoskyddsföreskrifter som antogs av kommunfullmäktige 21 oktober 2020 finns bestämmelser om bland annat djurhållning, tomgångskörning, eldning och fyrverkerier. Ta del av Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Trosa kommun.Öppnas i nytt fönster

Smittskydd

Smittskydd handlar om att förhindra att smittsamma sjukdomar sprids i samhället och att ge allmänheten råd och information om hur man undviker smitta. Störst vikt lägger vi framför allt vid att förhindra olika typer av livsmedelsbundna smittor. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsidaÖppnas i nytt fönster.

Vedeldning

Vid vedeldning krävs bästa möjliga teknik. Utsläppen från en småskalig vedeldning kan vara mycket hälsofarlig och drabbar i första hand astmatiker och de som lider av luftrörs- och andningsbesvär. Mer information om hur vedeldning påverkar hälsa och miljö finns på Naturvårdsverkets hemsida.Öppnas i nytt fönster

Installation av ackumulatortank och miljögodkänd panna kan minska utsläppen beroende på den befintliga pannans konstruktion och ålder. Tänk på att all eldning skall ske så att olägenhet ej uppstår.

Att tänka på för att hindra att olägenheter uppstår när du eldar:

Röken avslöjar hur du eldar. Enklaste sättet att kontrollera om du har en god förbränning är att gå ut och titta på röken. Vid ofullständig förbränning får du svart rök med kraftig lukt. Gulaktig rök betyder att den innehåller mycket tjära. Vid god förbränning kommer röken ofta, vid kalla dagar, att vara vit av vattenånga.

Öppna spisar, braskaminer och liknande ska endast användas för så kallad trivseleldning. Trivseleldning innebär att kontinuerlig eldning inte sker hela dagen eller dagligen, och inte för basuppvärmning.

Använd inte fuktig ved. Veden ska ha legat på torkning minst 12 månader under tak och helst ett par veckor i uppvärmt utrymme innan den används.

Se till att temperaturen är tillräckligt hög och att lufttillförseln är tillräcklig. Elda med full effekt och stryp inte lufttillförseln.

Avfall och stora mängder papper får ej eldas!

Skulle dina grannar störas av att du eldar kan miljökontoret komma att förelägga om åtgärder, restriktioner eller förbud om eldning.

Läs gärna mer om hur du eldar rätt på Naturvårdsverkets hemsida.Öppnas i nytt fönster

Eldning av trädgårdsavfall

Eldning av trädgårdsavfall kan utgöra en olägenhet. Röken som bildas innehåller ämnen som smutsar ner, luktar illa och ökar risken för bland annat astma och andra sjukdomar i luftvägarna.

Problem med röken ökar med att vi bor nära varandra. Det räcker med en som eldar för att ett helt område ska känna av röken.

I första hand rekommenderas att trädgårdsavfallet komposteras inom den egna fastigheten. Trädgårdsavfall kan även transporteras till Korslöt återvinningscentral för omhändertagande.

Tänk på att det råder permanent eldningsförbud av trädgårdsavfall eller liknande i Trosa innerstad. Läs mer om eldning hos vår räddningstjänst.

Badplatser

Trosa kommun har fyra kommunala badplatser, Borgmästarholmen Trosa havsbad, Komöte och Sillebadet. Badplatserna inspekteras under badsäsongen regelbundet av miljökontoret och provtagning görs. Resultatet av provtagningen läggs upp på Havs- och vattenmyndighetens hemsida Badplatsen.

Mer information

Rasmus Cederborg

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Telefonnummer
0156-522 31